Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Sätt punkt för utsattheten

Frälsningsarmén har verksamhet på över 50 orter runt om i Sverige och möter dagligen människor som är i behov av stöd och hjälp.

Stöd, omtanke och praktisk hjälp för de hemlösa

Förutom nattlogi på ett akutboende så ger Frälsningsarmén de hemlösa stöd, omtanke och praktisk hjälp att gå framåt. Vårt uppdrag är alltid större än det uppdrag vi får från kommunen. Vi jobbar också långsiktigt för att skapa en varaktig förändring i människors liv. Både i våra dagcenter och på våra stödboenden  ger vi möjlighet till skapa förändring, och stabilitet för den enskilde personen.

Matkassar, gemenskap, samtalsstöd

Till våra kårer och verksamheter kommer människor i nöd, som saknar pengar till mat och kläder. Här kan vi dela ut matkassar och bjuder på gemenskap och samtalsstöd.

Människor utsatta för fattigdom, hemlöshet och människohandel

Vi möter ensamstående mammor som länge levt på marginalerna som drabbats av lägre inkomst på grund av sjukskrivning, arbetslöshet eller för att de fått oförutsedda utgifter. Mammor som därför inte längre har resurser att betala hyra, köpa mat eller kläder till barnen. Vi möter gamla och unga som av olika anledningar lever i hemlöshet, eller riskerar hamna i hemlöshet. Vi möter även kvinnor och män som är utsatta för människohandel.

Allt fler äldre lever i ensamhet

Frälsningsarmén uppmärksammar de utmaningar äldre kan möta, till exempel den stora ensamheten som breder ut sig. Den oroar oss och därför vill vi rikta särskild verksamhet till och uppmärksamhet på de äldre, så att ensamheten kan brytas eller kännas mindre tung.

På Frälsningsarmén får de äldre inte bara ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort och kläder. De får också möjlighet att umgås och ha roligt. 

Vi ger barnen en meningsfull sommar

Alltför många barn och unga lever idag i utsatthet och har inte samma möjlighet som andra barn att uppleva en lycklig sommar. Varje år anordnar vi sommarkollon med olika inriktningar för olika åldersgrupper på många platser i landet. Där kan barnen träffa nya kompisar och göra allt det som skapar lyckliga sommarminnen i en trygg och omhändertagande miljö. Barnens behov är alltid i fokus och för många blir det ett minne för livet, en chans att stärka sin självkänsla och förstå sitt värde.

Människor med substansberoende, medberoende och i arbetslöshet

På många håll möter Frälsningsarmén män och kvinnor med ett substansberoende som de vill och behöver bli av med. Vi möter deras anhöriga, familjemedlemmar, medberoende, som behöver stöd och tröst. Frälsningsarmén möter arbetslösa och långtidsarbetslösa som behöver en väg tillbaka till arbete. Listan på de olika behov Frälsningsarmén dagligen ser kan göras lång.

Arbetslösa och utförsäkrade får hjälp tillbaka

På flera orter driver vi dessutom projekt som hjälper arbetslösa och utförsäkrade att komma tillbaka till arbetsmarknaden.
För de arbetslösa vi möter är det inte bara den förlorade inkomstkällan som är ett problem. Den arbetslöse har ofta förlorat en gemenskap i ett arbetslag, att känna sig behövd och känslan att kunna bidra med något. Därför har vi sedan 1890-talet verkat för att ge arbetslösa meningsfull sysselsättning. I våra verksamheter har vi fått se långtidssjukskrivna människor tillfriskna och växa, och arbetslösa som genom vårt kontaktnät och insatser har fått en starkare ställning på arbetsmarknaden.

Arbetsträning på secondhandkedjan Myrorna

Frälsningsarmén äger secondhandkedjan Myrorna och här finns också möjlighet till arbetsträning i olika former. Den som är arbetslös får efter samråd med sin handläggare på Arbetsförmedlingen välja att komma till våra program som heter "Tro, Hopp & Arbete" och finns i Stockholm, Göteborg och Västerås.

Integration mellan människor

Frälsningsarmén arbetar också med integration. Integration innebär att skapa möten mellan människor, såväl unga och gamla. Det sker på våra kårer och i vår sociala verksamhet. Språkkaféer och gemenskapsaktiviteter av olika slag erbjuds för att hjälpa människor och för att de ska kunna skapa nya kontakter.

HVB-hem och familjecenter

Frälsningsarmén har också flera HVB-hem som till exempel FAM-huset i Fristad, Borås som har hela Sverige som upptagningsområde. Där görs utredning och behandling. Vi hjälper människor i nöd och tar emot akutplaceringar, gravida kvinnor, kvinnor och barn i behov av skydd och ensamma barn upp till tolv år.

FAM-huset har också ett familjecenter där vi arbetar med olika behandlingsmetoder, anhörigstöd, barnsamtal och återfallsprevention. Vi har utslussningslägenheter och utför behandling i hemmet.

För barn till förälder med psykisk ohälsa, beroende

Vårsol i Jönköping erbjuder samtal i grupp (från 6 år) och individuella samtal (från 4 år), samt föräldrastöd. Målgrupperna är barn till förälder med psykisk eller fysisk ohälsa, som är skilda, med beroende, barn som upplevt våld i hemmet, mist en förälder eller syskon, ensamkommande flyktingungdomar.

Missbruksvård

På våra institutioner och i sociala center kan människor med olika typer av missbruk få hjälp. På ett flertal platser har vi också behandlingshem och stödboenden. Frälsningsarmén startade redan 1912 ett behandlingshem på Kurön i Mälaren. Kurön är ett av landets stora behandlingshem enligt HVB (hem för vård och boende). Målsättningen är att hjälpa människor till en andlig, fysisk, psykisk och social rehabilitering och utveckling.

Sagahemmets stödboende i Uppsala vänder sig till människor som blivit bostadslösa på grund av missbruk eller psykosociala orsaker. Verksamheten vill ge människor ett aktivt stöd och gästerna ska få möjlighet att komma in i ett bättre livsmönster och förberedas för ett eget boende. Nylösegården är ett drogfritt stödboende för män och kvinnor över 20 år, och som är motiverade till att förändra sitt livsmönster.

Jonas Nimmersjö

Sätt punkt för utsattheten- Swisha "Punkt" till 9004805 

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr - Mellanmål att ta med
  • 100 kr - Mössa och vantar
  • 250 kr - en varm jacka
Skriv ut