Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Om utbildningen I Trygga Händer

Vårt budskap är att övergrepp är fullständigt oacceptabelt. I Trygga Händer handlar om att ge vuxna verktyg att lära sig identifiera, reagera och agera. Detta synliggörs tydligt genom upplägget i vår utbildning.

Vår etiska vägledning och utbildning - I Trygga Händer

Sedan 1999 har vi arbetat utifrån en etisk vägledning och utbildning som vi kallar – I Trygga Händer- med syfte att förebygga övergrepp bland barn och unga. I Trygga Händer är vårt förhållningssätt att sätta barnets bästa och dess rätt till trygghet främst. De som genomgår vår utbildning tränas i Barnkonventionens barnsyn utifrån våra ledord - identifiera, reagera och agera och de får riktlinjer och verktyg som tillgodser barnets behov av delaktighet och särskilda skyddsvärde. Det är vår önskan och vårt ansvar att alla barn och unga som vistas i vår verksamhet skall vara i trygga händer. 

Identifiera, reagera och agera

Frälsningsarmén satsar resurser på I Trygga Händer för att visa på barnets fullvärdiga rättigheter och unika värde. Vi vill erbjuda en trygg miljö för de barn och unga vi möter, förebygga och motverka alla former av övergrepp och kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet genom att:

  • Identifiera olika former av övergrepp
  • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i vår verksamhet
  • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa

I Trygga Händer uppmanar ledare och anställda att:

  • Ta sitt ansvar för att barn och unga som anförtros oss skall känna sig trygga
  • Ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och unga skall känna sig trygga
  • Uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och unga som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för våra barn- och ungdomsledare
  • Bli medvetna om nödvändigheten att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet

Lagstiftningen är vår lägsta nivå

Materialet tar avstamp i våra kristna värderingar och FNs konvention om barnets rättigheter. Vidare har vi vår utgångspunkt i den svenska lagstiftning som finns på området. Lagstiftningen förändras hela tiden och vi därför väljer alltid att se den som lägsta nivå för att sedan i de sammanhang vi kan, ta ett utökat moralisk ansvar och gå ett steg längre, för att sätta behoven av barn och ungas skyddsvärde främst.

Vi hoppas att vårt material kan användas som en god etisk vägledning och komma till användning i er verksamhet och vi önskar att vårt arbete kan leda till inspiration för andra. Tillsammans kan vi göra större skillnad!

Barn och unga i trygga händer Gå utbildningen I Trygga Händer

Skriv ut