logotype

TV-gudstjänster om kärlek, frid och beskydd

Nu på söndag, 20 januari, visar Svt den första av fyra gudstjänster från Vasakåren i Stockholm. Temat för den är Guds beskydd. Kårledare Jon-Anders Marthinussen nämner att de ansträngt sig för att göra ”bra” tv men den högsta önskan är att människor tar emot Jesus i sina hjärtan.

Fyra tv-gudstjänster från Vasakåren

På söndag kan du ta del av den första av fyra tv-gudstjänster från Vasakåren i Stockholm. De visas i Svt 2 och teman för tre av mötena har kåren valt själva. De två första handlar om Guds beskydd med utgångspunkt från Psaltaren 91 där det står i vers 4: Han täcker dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt, hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

- Det behövdes två program till detta för det finns så mycket att hämta i den versen, menar Jon-Anders, kårledare.

Olika teman fyller programmen

Ett annat program går under namnet ”Om sången nån gång skulle tystna” och när jag ställer frågan vad det handlar om och påpekar att det låter intressant så inflikar Jon-Anders att det är just det som är tanken med det hela, att rubriken ska väcka nyfikenhet. Han förklarar vidare att den är hämtad ur sången ”Jag vill ge dig o Herre min lovsång” där tredje versen lyder: ”Och om sången nån gång skulle tystna eller störas av oro och strid, herre öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid.”

- Alla har dåliga dagar och med tron kommer även tvivel, kommenterar Jon-Anders budskapet.

-Vi försöker vara relevanta och inte bli för interna så att alla som tittar/lyssnar ska förstå det som sägs, fortsätter han.

Den fjärde gudstjänsten om kärlekens väg följer kyrkoårets bibeltexter.

Yngre och äldre generationer deltar

Jon-Anders nämner att han och övriga inblandade i produktionen har försökt fokusera på att det blir bra tv och inte bara bra gudstjänster. Han upplever att tv-gudstjänster riskerar att bli lite träiga om de blir för statiska och inte så livfulla. Därför har teamet ansträngt sig att få en bredd och variation när det gäller musik och tal och kören har haft inriktning på gospel med både yngre och äldre sångare. Men det viktigaste av allt är förstås att tittarna ska ta till sig den kristna tron.

- I allt vi gör försöker vi skapa en mötesplats mellan Gud och människan. Jag hoppas att de som tittar blir uppmuntrade och vi önskar självklart att någon tar emot Jesus i sitt hjärta, säger Jon-Anders.

"Det har varit ganska intensivt men härligt!"

Inspelningarna gjordes under tre dagar då en ägnades åt allt som sades från scenen, en annan berörde sång och musik och den sista hade fokus på församlingen/publiken. Enligt Jon-Anders är det så man arbetar med tv-gudstjänster nuförtiden för att effektivisera då budgeten för dessa är så pass liten. Han var den i församlingsteamet som hade direktkontakt med producenten på bolaget On Q.

- Det har krävt fruktansvärt mycket planering och noggrannhet med detaljer och manus. Det har varit ganska intensivt men härligt, säger Jon-Anders.

Han har själv inte sett slutresultatet men ser med spänning framemot det. TV-sändningarna kommer att visas på storbildsskärm på kåren så att församlingen kan se dem tillsammans.

Text: Teresia Jansson

Länk: https://www.svtplay.se/gudstjanst