logotype

Start för unik form av eftervård för personer i missbruk

I oktober öppnar Frälsningsarmén Halvvägshuset i Ropsten i Stockholm. Totalt 40 lägenheter byggs just nu, där 38 vårdplatser erbjuds personer som varit under behandling för missbruk. Här har man sitt eget boende men får hjälp ut i vardagslivet via anställda boendestödjare.

Namnet Halvvägshuset är hämtat från tanken att man som behandlad för olika missbruk har kommit halvvägs ut i ett vanligt vardagsliv, men inte är där än. Mycket som krävs av en samhällsmedborgare och för att klara vardagen kanske har fallit bort, till exempel att sköta hushåll och ekonomi, myndighetskontakter, nätverk och komma igång med sysselsättning.

Glappet i vårdkedjan gör att människor faller igenom

- Vi vill motverka glappet som finns i den så kallade vårdkedjan. Vi ser att vårdens och samhällets insatser har för stora maskor i nätet där ingen tar ett samlat ansvar för en persons resa mot att bli frisk och komma i funktion, säger Per-Johan Fernström, Frälsningsarméns verksamhetschef för missbrukarvården i Stockholm.

Han berättar om en tidigare undersökning bland klienter på Frälsningsarméns behandlingshem Kurön, där de fick frågan om vad som saknas mest när man genomgått behandling och kommer ut i vardagen. Just denna eftervård och utsluss ska Halvvägshusets behandlingspedagoger, kuratorer, boendestödjare och övrig personal ge hjälp med.

Frälsningsarmén blir ett gott exempel för socialt missbruksarbete

Modellen finns redan i Frälsningsarméns verksamheter i Europa, och kan uppvisa goda resultat. Utgångspunkten för arbetet är att Frälsningsarmén ska förbättra missbruksvården och bli ett gott exempel för det sociala missbruksarbetet i Sverige.

Utmaningen enligt Per-Johan Fernström är att övertyga politikerna i Sverige om att det behövs fungerande vårdkedjor, inte bara hänvisa till primärvård eller härbärgen. 

- Att bli frisk från missbruk måste få ta tid. Den processen sträcker sig längre än en mandatperiod. Kan vi med Halvvägshuset hjälpa några procent av Stockholms 7500 hemlösa vore det fantastiskt, säger Per-Johan Fernström.

Text: Carina Tyskbo

Fakta Halvvägshuset:

  • Nytt eftervårdsboende i Ropsten med 40 lägenheter och 38 platser
  • Öppnar i oktober 2019
  • Välkomnar vuxna över 18 år som genomgått behandling för alkohol- och drogmissbruk.
  • Egen bostad med möjlighet till stöd av boendestödjare
  • Särskilt fokus på individens egen motivation för en alkohol- och drogfri livsstil, på väg mot sysselsättning och försörjning.

Swisha 100 kr för att ge en varm jacka eller lite mat till en hemlös

Swisha "hemlös" till 9004805 

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr - Ger en matkasse med bröd, frukt och två konserver
  • 80 kr - Ger sängkläder för en natt
  • 100 kr - Ger mössa och vantar
  • 250 kr - Ger en varm jacka

Om hemlöshet Våra sociala center, akut- och stödboenden