logotype

SL samarbetar med Frälsningsarmén

Storstockholms Lokaltrafik delar via Frälsningsarmén ut 3000 biljetter till människor i utsatthet, hemlöshet eller missbruk. ”Det är helt fantastiskt att få detta. På så sätt kan vi lättare hjälpa människor att komma till möten med kuratorer, socialtjänst eller till behandling” säger Bodil Nilsson, verksamhetschef på Frälsningsarméns sociala center.

Sedan år 2013 hjälper SL, Storstockholms Lokaltrafik, personer i utsatthet att kunna resa med de allmänna kommunikationer som finns i länet. Hjälpen ges efter beslut i Trafiknämnden, där en tydlig målsättning dels är att hjälpa personerna, dels minska plankning och oroligheter i till exempel tunnelbanan.

För Frälsningsarmén betyder detta väldigt mycket. Totalt 3000 biljetter till ett värde av 250 000 kronor kan fördelas mellan:

Kan åka dit de behöver

— Det är helt fantastiskt för oss att kunna göra detta. Många av våra gäster på sociala centret saknar åkkort. Tack vare den här generösa tilldelningen från staden kan de hjälpsökande ta sig till oss eller dit de behöver för att komma vidare ur sin situation, säger Bodil Nilsson, verksamhetschef på sociala centret. 

För personer med mycket begränsad ekonomi kan en till synes enkel sak som att åka buss eller tunnelbana vara svårt i vardagen. Man kan till exempel behöva läkarbesök, samtala med kurator eller socialtjänst, hämta en matkasse, äta frukost eller få nattvila på en social verksamhet. Till Frälsningsarmén kan personer från hela Storstockholm komma, flera resmil totalt. 

Resan ska kopplas till aktivitet

På sociala centret är det kuratorerna som avgör vem som ska beviljas biljetter för färdmedel. Det är viktigt att resan är kopplad till en aktivitet som syftar till att hjälpa personen vidare och även hjälper kuratorn att bibehålla kontakten med personen. 

— I samband med pandemin beviljade SL ytterligare 200 biljetter så att våra gäster skulle kunna ta sig till vår eller någon annan vaccinationsplats. Det var väldigt bra, säger Bodil Nilsson. 

Femton tusen biljetter till utsatta

Tarcisio Deanholt är affärsförvaltare på SL och ansvarig för de omkring 15 000 biljetter som delas ut till organisationer som möter personer i utsatthet i Stockholms-området. Numera har inte bara personer i hemlöshet behov av biljetterna, utan även fler familjer i social eller ekonomisk utsatthet som behöver kunna ta sig till hjälpinstanser eller matutdelning och liknande.

— Jag är väldigt stolt över att kunna administrera detta. Vi får mycket beröm och det är fint att kunna hjälpa till. De villkor och den kontroll som krävs för rätt användning av biljetterna fungerar väldigt bra och SL är nöjda med hanteringen. 

Behoven och utsattheten ökar

Om samarbetet med Frälsningsarmén har han bara gott att säga.  

— Det är väldigt smidigt. Varje år skrivs ett nytt avtal och vi hoppas att detta genom Trafiknämndens beslut ska kunna fortsätta framöver. Behoven i staden har ju inte minskat, snarare tvärtom, säger Tarcisio Deanholt. 

Text: Carina Tyskbo Foto: Kerstin Tillenius och SL