logotype

Kyrkorna identifierar utsatta grupper under pandemin

Coronapandemin har fört med sig nya grupper av utsatta, bland annat unga, tidigare timanställda, som tappat fotfästet och står utan arbete, mat och bostad. Det visar en rapport från Sveriges kristna råd, SKR.

I rapportenUtsatthet i pandemitid-kyrkornas bild 2020 analyseras särskilt åtta utsatta grupper i samhället, däribland hemlösa, äldre med låga inkomster, papperslösa samt EU-medborgare. I arbetsgruppen för ekumenisk diakoni inom Sveriges kristna råd, som har sammanställt rapporten, finns representanter från Hela Människan (kyrkornas gemensamma sociala arbete), Equmeniakyrkan, Stockholms katolska stift, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Pingst – Fria församlingar i samverkan och Svenska alliansmissionen.

— Behovet av stöd till dessa grupper ökar kraftigt just nu. Kyrkorna och dess diakonala organisationer kommer att möta nya målgrupper och framför allt ett ökat antal människor i psykisk ohälsa i sviterna av covid-19 på grund av bland annat arbetslöshet och hemlöshet, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, i ett pressmeddelande.

En ny grupp utsatta som identifierats är unga som tidigare varit timanställda och som nu tappat fotfästet och står utan arbete, mat och bostad. Kyrkorna ser också en märkbar ökning av fattiga äldre och ensamma som besöker den öppna verksamheten för att få mat och gemenskap. En annan ny identifierad grupp är sörjande med obearbetat avslut.

Personer i utsatthet – nu ännu mer utsatta

Andra konsekvenser som Frälsningsarmén ser för personer som lever i hemlöshet och missbruk är att många utsätter sig för större risker och att möjligheten att få kontakt med en handläggare eller socialsekreterare har minskat, vilket i sin tur gjort det svårare att få hjälp.

Per-Johan Fernström, verksamhetschef för Frälsningsarméns Vårdkedja (akutboende, beroendevård och utslussningsboende) i Stockholm, berättar vidare:

— Förutom svårigheten att få tag på en handläggare, så händer det att socialtjänstens handläggare placerar klienter på billigare vandrarhem och hotellösningar, där det varken finns personal, stöd eller omsorg.

Bodil Nilsson, verksamhetschef för Frälsningsarméns Sociala Center vid Hornstull i Stockholm, tillägger:

— Restriktionerna har också gjort det svårare att få sällskap till olika besök, till exempel Försäkringskassan och läkare.  

Sammantaget känner sig personer i utsatthet i dag ännu längre ifrån samhället än tidigare och risken är stor att den psykiska ohälsan ökar i pandemins spår.

Text: Eva Gustin

Foto: Kerstin Tillenius