logotype

Kvinnor i utsatthet skyddas och utvecklas

På Frälsningsarméns skyddade boende Lyktan har coronapandemin slagit mot det sociala och språkliga integreringsarbetet. Men personalen ser frimodigt framåt. Nu hoppas man på en skapandeverkstad med möjlighet att lära sig ett hantverk.

— Vår vision är en skapandeverkstad där kvinnorna kan få sy, sticka, måla och hantverka. Under julmarknaden förra året sålde vi några av deras egna alster och de blev så otroligt stolta! För ett pilotprojekt under åtta månader med symaskiner, material och lokal behöver vi 140 000 kronor.

Orden är Kremenas, ansvarig för Frälsningsarméns skyddade boende Lyktan, som har plats för unga kvinnor med barn som av olika orsaker behöver en tillflykt. Man arbetar främst med integration i det svenska samhället för att stärka kvinnorna till att återerövra sina liv. Att lära sig språket, bli självständiga och så småningom kunna arbeta eller studera är målet.

Rehabilitering för de utsatta kvinnorna

— Det sociala sammanhanget är en väldigt viktig pusselbit. Kvinnorna behöver bygga upp nätverk av vänner och kollegor, få normalitet i livet och en vanlig vardag. Vi är inte en vanlig institution men vårt arbete är i sig väldigt rehabiliterande, menar hon.

Lyktan erbjuder förutom regelbunden svenskaträning en familjekonsulent för enskilda samtal och även kreativa projekt - just nu under våren med fokus på att odla. Coronapandemin har dock gjort att många viktiga sociala sammanhang dragits tillbaka för Lyktans boende.

Viktigt att motverka isolering och peka på framtiden

— Kvinnorna säger att det är mer isolerat kring dem nu. Flera kan varken skriva eller läsa därför har vi muntligt informerat om hur man ska skydda sig mot viruset. Det är svårt för vissa att ta till sig information och svenskalektioner online, eller att alls hantera en dator, säger Kremena.

Sommaren brukar vara en tid att se fram emot tillsammans med kvinnorna, med mamma-barn-läger och utflykter. Men nu behöver man hitta alternativ. Visionen om en "Framtidsverkstad" med plats för skapande är en viktig del i detta.

— Att inte tappa kvinnorna, att motverka isolering och peka på framtiden och de egna möjligheterna är det viktigaste, avslutar Kremena.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö

Vill du hjälpa Lyktans skyddade verksamhet?

Swisha här

  • Swishnummer 900 69 90
  • Plusgiro 90 06 99-0

Fakta Lyktan - skyddat boende för kvinnor

  • Frälsningsarméns skyddade boende med fokus är på unga kvinnor som drabbats av människohandel och ofta saknar skyddsnät som familj, ekonomi, uppehållstillstånd och språk.
  • Arbetar främst med integration, språk, självständighet och ett återerövrat, upprättat liv med sikte på arbete eller studier.
  • Erbjuder även stödsamtal, hjälp vid myndighets- och vårdkontakter, möjligheter till aktiviteter och sysselsättning och stöd i föräldrarollen.
En kvinna som sitter på en säng och vänder huvudet mot ett fönster. I rummet står det en stol med kläder på.
Foto: Jonas Nimmersjö