logotype

Konfirmation på nytt sätt når fler

Den 18 april startar årets konfirmationsundervisning med Frälsningsarmén. Helt nytt för i år är att ledarna först möter ungdomarna vid sju tillfällen online via zoom. Senare, 20-27 juni, samlas alla en vecka med konfirmationshögtid som avslutning.

Ewa-Marie Kihlagård, vilka bjuder ni in till årets konfa?

-Alla som vill! Man behöver inte ha en tidigare koppling till Frälsningsarmén. Vi har i nuläget 26 anmälda men kan fortfarande ta emot några fler.

Varför behövs konfa idag?

— Vi tror att det är väldigt angeläget att ungdomar idag får tala om livet, tron och de existentiella frågorna. Vi kan inte låta smittor hindra denna generation ungdomar att konfirmeras - tvärtom är behovet kanske större än på länge. Om det finns osäkerhet kring läget i sommar så kommer vi naturligtvis följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genomföra allt på ett så säkert sätt som möjligt.

Berätta lite om hur man lägger upp konfirmation via dator?

— Vi har två kortare undervisningspass med uppföljande samtal och diskussion i mindre grupper. Under det första passet ger vi en mer teoretisk grund, sedan går vi in på hur det kan tillämpas i ungdomarnas liv och vardag. Den största skillnaden är nog att passen måste vara kortare och mer koncentrerade. Vi använder oss av filmklipp, bilder och berättelser för att göra det lättare att följa med.

— En utmaning är att skapa utrymme för de gudsupplevelser som ofta sker när vi kommer tillsammans i bön eller tillbedjan. Men vi får lita på att Gud som alltid är närvarande också möter ungdomarna framför skärmarna.

Vad hoppas ni få ut av detta nya grepp?

— Eftersom vi får en längre process med ungdomarna hoppas vi att Zoom-kvällarna ska sätta igång tankar och reflektioner i deras vardag. Det nya konceptet kan underlätta för nya att haka på eftersom man deltar hemifrån för att sedan komma på en härlig sommarvecka.

— Vi vill ge hopp till ungdomarna i en tid som är präglad av stor oro. Konfan brukar ge nya vänner för livet, det hoppas vi sker i år också. Vår längtan är att de ska få byggstenar för en hållbar tro och att de hos oss ledare och i varandra ska se att Jesus är verklig!

Finns det något som rent av förenklar med konfirmation på detta sätt?

— Den största vinsten är att det blir lättillgängligt för ungdomarna och att konfirmationen som helhet blir mer ekonomisk när vi kortat ner lägret, vilket gör att vi kan nå fler. Vi har redan nått några nya ungdomar genom detta koncept, det är väldigt roligt. Somliga unga koncentrerar sig dessutom faktiskt bättre framför en skärm.

Blir det läxor och uppmaning till gudstjänstbesök?

— Snarare uppdrag än läxor. Vi kommer exempelvis att läsa Markusevangeliet tillsammans och startar redan nu på söndag med första kapitlet. Utmaningen blir att läsa ett kapitel i veckan hemma och fortsätta när vi möts under sommarveckan. Konfirmanderna får också lite andra uppgifter vissa veckor; det kan handla om att se en gudstjänst digitalt eller att ha ett samtal med någon äldre troende.

Vad skulle du säga till unga som står och tvekar om att anmäla sig?

— Anmäl dig! Konfa är världens chans att få snacka om livets viktiga frågor, lära sig mer om Bibeln och Jesus och möta nya kompisar. Vi i ledarteamet ser så mycket fram emot att möta dig!

Text: Carina Tyskbo

Fakta:

  • Konfa med Frälsningsarmén startar nu på söndag den 18 april.
  • Alla tonåringar i årskurs 8 eller 9 är varmt välkomna.
  • Ta del av allt som händer för barn och unga: https://www.fralsningsarmen.se/ung/