logotype

Kaos och gemensamma krafter i flodens spår

I Nederländerna är förödelsen stor efter förra veckans svåra översvämning. Vattnet har sjunkit tillbaka, men många har förlorat hem eller allt de ägde. Frälsningsarmén på plats stöttar med röjning och bortforsling av lera samt med mat, filtar och andligt stöd i den stora sorgen.

- Allt är täckt av lera, allt!

Det säger PR- och kommunikationsansvarige Menno de Boer över telefonen från Frälsningsarméns högkvarter i Almere i Nederländerna, när han beskriver situationen som kollegorna möter efter förra veckans översvämning. I det kraftiga regnet svämmade floden Maas -  trots tidigare skyddsåtgärder  - över sina bräddar och tog hus och egendom med sig i sin väg. Värst drabbat är provinsen Limburg i landets sydligaste del. Till skillnad från i Tyskland har ingen människa har mist livet men förödelsen är enorm.

Fyllde tre bussar med rengöringsmaterial

- Människor behöver akut hjälp med att gräva bort lera och tvätta sina hus. Vattnet har dragit enorma mängder slam och jord med sig och familjer och enskilda måste få ut det som finns kvar i bostäderna, få hjälp med vad som kan behållas eller måste ersättas. I flera fall får man inte ens upp dörrarna till sina hus, berättar Menno de Boer.

Frälsningsarmén kunde på kort tid få ihop tre bussar med personal och volontärer för att besöka de drabbade områdena. Bussarna lastades med högtryckssprutor, vattendammsugare och liknande grovrengöringsmaterial, allt skänkt av ett företag.

Slår extra hårt mot de utan socialt nätverk

De som saknar familj och nätverk är värst drabbade och kommun och myndigheter dirigerar Frälsningsarméns utsända till platser där behovet är störst. Menno de Boers kollegor kan också med hjälp av lokala företag erbjuda soppa och bröd, kaffe och lite godsaker samt filtar till dem som inte ens kan värma sig till natten.

-Soppa kan kännas som en liten tröst när människor är helt förkrossade. De frågar sig hur det som var ens hem, med ting som de älskade och dagligen använde, plötsligt kan vara helt borta, säger han.

Stor tacksamhet över hjälpen

-Men vi möter så stor tacksamhet, fortsätter han. Hjälpsamheten och gemenskapen är stor, organisationer och frivilliga krafter samarbetar med brandmän, polis och andra myndigheter. Det finns en anda av kraft och ”go” över alla som hugger in. Människor är starkare än de tror att de är.

Översvämningen slog hårt mot det egna landet men hjälp i form av filtar och mat har även sänts till det drabbade grannlandet Belgien.

-Det vi ser nu är signifikativt för Frälsningsarmén och sker gång på gång: Vi finns där, vi når ut till de värst drabbade som behöver vår hjälp. Den tröst och det hopp vi kan erbjuda känns också viktigt i detta läge när så många sörjer och inte vet hur framtiden ska te sig, avslutar Menno de Boer.

Frälsningsarmén i Nederländerna, Belgien och Tyskland uppmanar till bön för alla de drabbade.

Text: Carina Tyskbo Foto: Frälsningsarmén Nederländerna/Leger des Heils