logotype

Julinsamling ska stötta utsatta grupper

Under november och december genomför Frälsningsarmén årets viktigaste insamlingskampanj. Temat 2020 är att ingen ska behöva fira jul på gatan, i utsatthet, ensamhet eller utan värme och glädje. Tillsammans tänder vi ett ljus av hopp i människors liv inför julen.

En betydande del av de pengar som Frälsningsarmén samlar in under ett år kommer in till jul, cirka 20 miljoner kronor. Julinsamlingen används till de lokala kårernas sociala arbete, såväl till julhjälp som till att stötta personer i utsatthet under nästa år. 

I julkampanjen lyfter Frälsningsarmén situationen för personer i hemlöshet, barnfamiljer i utsatthet och ensamheten främst bland äldre.

– Under julen upplever många i dessa grupper utsattheten extra starkt. När gemenskap, mat och julklappar kommer i fokus blir det tydligt hur det är att stå utanför, säger Mats Wiberg, som är insamlingsansvarig på Frälsningsarmén, och fortsätter:

– Inför julen ser också vi som kan unna oss mycket tydligare kontrasten mellan oss och dem som inget har, och många vill bidra till att jämna ut skillnaden.

Hjälpen sker enligt rekommendationerna

Under december bjuder Frälsningsarméns kårer runt om i landet på jultallrik, en kasse julmat, presentkort, kläder och julklappar till barnen. Ett normalt år arrangeras julbord, julfester och uppesittarkväll med julpyssel på många håll. I år har vi en pandemi att förhålla oss till och måste ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samtidigt har pandemin i många fall lett till ytterligare isolering och en mer utarmad plånbok, så kårerna gör sitt yttersta utifrån de lokala förutsättningarna för att kunna bidra till en trivsam jul. Det kan till exempel handla om att göra hembesök till den som inte kan eller vågar ta sig ut.

– I julkampanjen vill vi också visa att julen inte bara handlar om det materiella utan framför allt om Guds närvaro här på jorden och om hur vi kan sprida Kristi kärlek till våra medmänniskor, säger Mats Wiberg.  

Julgrytan på den lokala orten

Parallellt med den centrala julkampanjen genomför Frälsningsarmén lokala julgryteinsamlingar runt om i landet, för att få in pengar till julhjälp och aktiviteter. De flesta tar fram sina julgrytor runt första advent.

Den centrala insamlingen fyller på där de lokala kårernas egna medel inte räcker till. I kampanjen används flera olika kanaler för att nå så många potentiella givare som möjligt. Korta filmer och annonser kommer att dyka upp Facebook och i andra sociala medier, på Youtube och i tryckta tidningar.

Text: Eva Gustin
Foto: Jonas Nimmersjö