logotype

Frälsningsarméns bidrag till valmanifest i Almedalen 2022

Under Almedalsveckan presenterar Frälsningsarmén sitt bidrag till manifest inför årets val och belyser hemlösheten i Sverige och särskilt drabbade grupper.

Frälsningsarméns bidrag till valmanifest 2022

Frälsningsarméns program i tältet, Hamnplan, H216

Måndag den 4 juli

12.30 – 13.30 Barnvräkningar – varför händer det – och vad gör vi åt det?

I fjol vräktes 298 barnfamiljer – en ökning med 49 vräkningar sedan 2020. Antalet berörda barn har ökat från 449 till 572. När barnfamiljer hamnar på vandrarhem blir miljön ohållbar och det finns risk för att barnen omhändertas i stället för att familjen får hjälp.

Hur motverkas barnvräkningar och hemlöshet bland barnfamiljer? Om hur Frälsningsarmén möter barnfamiljer, förebyggande och i kris, och om vad samhället kan göra. Panelsamtal med inbjudna politiker.

Medverkande:

 • Per-Johan Fernström, Verksamhetschef, Frälsningsarmén
 • Maria Olausson, Kårledare, Frälsningsarmén
 • Sofia Amloh, Ledamot (S) i socialutskottet, Riksdagen
 • Jan Jönsson, Socialborgarråd (L), Stockholms stad
 • Pia Steensland, Ledamot (KD) i socialutskottet, Riksdagen
 • Deltagare från verkligheten

14.00 – 14.45 Varför finns det 300 hemlösa ålderspensionärer i vår huvudstad?

I Stockholm lever 300 ålderspensionärer i hemlöshet, på T-centralen och nattbussarna. De boendeformer och lösningar som det offentliga i dag erbjuder för hemlösa möter inte målgruppens behov. Har de pengar får de bo på vandrarhem tills pengarna tar slut.

Frälsningsarmén presenterar en fältstudie som genomförts om äldre i hemlöshet. Vad skulle krävas för att lösa situationen? Panelsamtal med politiker.

Medverkande:

 • Sofia Fållsten, Verksamhetsansvarig, Frälsningsarmén
 • Maria Olausson, Kårledare, Frälsningsarmén
 • Mats Wiking, Riksdagsledamot (S) i socialutskottet

Tisdag den 5 juli

12.30 – 13.15 Sveriges moderna slaveri – är vi sämst i Norden?

Sverige ligger efter Norge och Finland när det gäller att motverka arbetskraftsexploatering. Det finns en enorm utsatthet i ett svenskt skuggsamhälle där alltför få utsatta upptäcks och myndigheterna brister i sin förmåga att komma åt förövarna.

Presentation av Frälsningsarméns lägesrapport om arbetskraftsexploatering som sammanfattar aktuell forskning, lyfter goda exempel från Norge och Finland och ger rekommendationer till Sveriges regering. Panelsamtal med experter och politiker om Sveriges förbättringspotential att komma åt denna arbetslivskriminalitet.

Medverkande:

 • Madeleine Sundell, Nationell samordnare mot människohandel, Frälsningsarmén
 • Petra Kjellén Brooke, Socialkonsulent, Frälsningsarmén, Norge
 • Pia Bergman, Expert på ekonomisk brottslighet, Skatteverket
 • Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Paulina Bolton, Utredare, prostitution & människohandel, Jämställdhetsmyndigheten

13.45 – 14.45 Var finns brottsofferperspektiv i arbetet mot människohandel?

Varje dag utnyttjas människor, oftast från andra länder, i Sverige genom sexuell exploatering eller med dåliga arbetsvillkor på restauranger, byggarbetsplatser, i bärplockning, hushållsarbete och prostitution. I arbetet mot människohandel och exploatering missas ofta dessa brottsoffers rättigheter.

Förra året mötte Frälsningsarmén 414 potentiella offer för människohandel och arbetskraftsexploatering. Vi har möjliggjort skydd och stöd för många av dessa men alldeles för få har fått tillgång till sina rättigheter som brottsoffer. Hur kan Sverige öka tillgången till ett rättssäkert skydd och stöd? Trots ett nationellt skyddssystem och nationellt stödprogram så får många utsatta inte tillgång till dessa. Var ligger problemen och hur kan samhällets ansvariga och civilsamhället samverka bättre? Panelsamtal med representanter från myndigheter, civilsamhälle och politiker.

Medverkande:

 • Madeleine Sundell, Nationell samordnare mot människohandel, Frälsningsarmén
 • Juni Livion, Advokat, Brottsbyrån
 • Jacob Flärdh, Ordförande Civila Plattformen mot Människohandel
 • Anton Kantor, Biträdande jurist, Asylbyrån
 • Malin Björk (C), Ledamot för Stockholms stad i Justitieutskottet Konstitutionsutskottet, Riksdagen
 • Tobias Lundin Gerdås, Statssekreterare (S), Socialdepartementet

Onsdag den 6 juli

14.00 – 14.45 Hur kan samhället samarbeta bättre med civilsamhället kring hemlöshet?

År 2017 befann sig omkring 5900 personer i akut hemlöshet, cirka 4900 personer i någon form av stödboende, cirka 5700 bodde tillfälligt och konttraktlöst (senaste sifforna från Socialstyrelsen). Hur kan civilsamhället komplettera samhället? Hur inkluderas civilsamhället kring hemlöshet? Ett seminarium om hur civilsamhället kompletterar samhället. Hur möts vi?

Medverkande:

 • Christina Vaukhola, Divisionschef, Frälsningsarmén
 • Bodil Nilsson, Verksamhetschef, Frälsningsarméns Sociala center Hornstull, Stockholm

Frälsningsarméns program i Oskarssalen, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Onsdag den 6 juli

9.30 – 10.30 Socialt arbete på ideell grund, erfarenheter från Storbritannien

Seminarium om att bygga en vårdkedja som möter individernas behov, utifrån erfarenheter i Storbritannien. Inspirationsföreläsning om hur Frälsningsarmén arbetar, och samarbetar med samhällets aktörer. Frågestund.

Medverkande:

 • Per-Johan Fernström, Verksamhetschef, Frälsningsarmén
 • Hilarie Watchorn, Biträdande territoriell chef för hemlöshetsområdet, Salvation Army UK

12.30 – 13.30 Frälsningsarméns bidrag till valmanifest 2022: Hur ska personer i hemlöshet komma tillbaka till bostadsmarknaden?

År 2017 befann sig omkring 5900 personer i akut hemlöshet, cirka 4900 personer i någon form av stödboende, cirka 5700 bodde tillfälligt och konttraktlöst (enligt de senaste sifforna från Socialstyrelsen). Enligt Boverket saknas det i Sverige cirka 70.000 bostäder och allt fler grupper i samhället drabbas. Hur stoppar vi denna trend och hur ska personer i hemlöshet komma tillbaka till bostadsmarknaden?

Frälsningsarmén presenterar sitt bidrag till manifest inför årets val och belyser särskilt drabbade grupper. Man efterlyser en kombination av åtgärder i befintliga sociala system i Sverige samt en implementering av ”Bostad först” i landet som helhet. Alla lösningar passar inte för alla hemlösas behov och blandade åtgärder med samarbete mellan alla aktörer behövs. Politiskt måste ansvarsfördelning mellan kommuner, regioner och stat fastslås i nya vårdlagar samt en ny socialtjänstlag. Vi bjuder på en lättare lunch.

Medverkande:

 • Bo Jeppsson, Samfundsledare, Frälsningsarmén
 • Christina Vaukhola, Divisionschef, Frälsningsarmén
 • Per-Johan Fernström, Verksamhetschef, Frälsningsarmén
 • Sofia Fållsten, Verksamhetsansvarig, Frälsningsarmén

(G) som i Gud

Frälsningsarmén deltar dessutom även i år i (G) som i Gud, i samarbete med Tidningen Dagen, under måndagen och tisdagen i Oskarssalen. Se vidare i programmet nedan.

Måndag den 4 juli

09:30 - 10:30 Konfessionella friskolor – samhällsproblem eller mänsklig rättighet?

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/65941

15:00 - 16:00 Slutar Putin skjuta om vi lägger ned vapnen?

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/65269

Tisdag den 5 juli

09:30 - 10:30 Demokratikrav- inskränkning av religionsutövning eller nödvändig åtgärd?

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/66582

15:00 - 16:00 Är det skillnad på flyktingar och flyktingar?

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/65262

Senaste artiklar