logotype

Frälsningsarméns arbete för hemlösa fortsätter

Frälsningsarméns arbete för personer som lever i hemlöshet fortsätter trots covid-19. Människor i utsatthet drabbas hårt av pandemin och många har ingenstans att ta vägen. Det är därför extra viktigt att finnas på plats för dem som behöver hjälp.

– Vi finns där när det inte är svåra tider, under svåra tider och vi finns kvar efter de svåra tiderna. Det gäller i större katastrofer i världen, men också i denna situation. Vi lämnar inte de svaga och utsatta i samhället. Vi vill göra allt för att upprätthålla kontakt och ge stöd och hjälp så långt det är möjligt, säger Frälsningsarméns ledare i Sverige Clive Adams. 

Hemlösa är speciellt utsatta att smittas

Speciellt utsatta i dessa tider är de i vårt samhälle som inte har något hem. De som lever i missbruk, EU-migranterna, de som är psykiskt sjuka och lever marginaliserade utan tilltro till myndigheter, samt de som lever som papperslösa eller gömda. Det blir nu tydligt att den här gruppen lever utanför samhället.

Frälsningsarméns strävan är att hålla sina verksamheter igång så långt det går, såväl arbetet med matservering, gemenskap och hjälpverksamhet som på de sociala institutionerna för boende i olika former. I de fall restriktioner behövs, hittas nya lösningar såsom till exempel matutdelning i entrén av en verksamhet och uppsökande verksamhet på stan.

”Vi är beredda”

Alla boenden har än så länge kunnat hållas öppna i sin helhet. En anpassning är att akutboenden i Stockholm nu tar emot gäster för 14 dagar i taget i stället för per natt, för att minska omsättningen och därmed risken för virusspridning.

– Vi är beredda att anpassa verksamheterna efter hur situationen utvecklas, så att vi kan fortsätta erbjuda stöd för kropp och själ. Det personliga livet med Jesus kan ge hopp även när situationen är svår och vi ber nu för att Gud ska ge frid i den oro som finns, säger Clive Adams. 

Text: Eva Gustin
Foto: Daniel Back

Vårt arbete mot hemlöshet