logotype

Frälsningsarmén deltog i möte på Kungliga slottet

Fredagen den 25 mars deltog Christian Lerne och Emma Cotterill från Frälsningsarmén i ett möte på Slottet om barns trygghet i Ukraina-krisen. På mötet med Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prinsessan Sofia bidrog flera hjälporganisationer som arbetar i Ukraina eller dess grannländer med sina erfarenheter.

Erfarenhetsutbyte och samverkan

Syftet med mötet var att genom erfarenhets­utbyte och samverkan bidra till att svenska hjälpinsatser till Ukraina stärker barns trygghet och skydd.

Tyngdpunkt på barnens utsatta situation

Kungaparet inledde mötet med välkomstord där Drottningen bland annat sade:

— Överallt där det finns utsatta barn, rädda barn, ensamma barn – där finns också våld, sexuella övergrepp och människohandel. Förövare utnyttjar kaos. Så har det varit i alla krig och konflikter. Så är det även nu.

De inbjudna organisationerna berättade om sina verksamheter i Ukraina och dess grannländer och hur behoven ser ut på plats. Särskild tyngdpunkt lades vid barnens utsatta situation – både i krigets Ukraina, under flykten i eller från landet och på plats i ankomstländerna.

— Det är glädjande att så många aktörer har ett stort engagemang för den humanitära krisen i Ukraina. Mötet var intressant på många olika sätt och det var lärorikt att höra organisationers olika perspektiv och arbete i denna humanitära kris. Flera kontakter togs som kan leda till möjliga framtida samarbeten med andra organisationer och viktiga myndigheter som till exempel Ambassadören för Människohandel på UD, säger Christian Lerne, Frälsningsarméns talesperson för Ukraina-krisen. 

Frälsningsarméns hjälpinsatser i krigets Ukraina

Christian Lerne och Emma Cotterill berättade om Frälsningsarméns insatser på plats i Ukraina. Exempel på insatser är utdelning av nödhjälp i olika former, material till förlossningsvård i tunnelbanor, utrustning och material till barnsjukhus och humanitärt bistånd i angränsade länder.

Fokus på människohandel

Mycket fokus låg på Frälsningsarméns arbete mot människohandel. Våra medarbetare i Ukraina och grannländerna möter stora mängder människor som flyr och bevittnar de risker som dessa står inför när det gäller människohandel. 

Det gäller primärt kvinnor och barn. Människohandlare använder transport, boende och arbete som utgångspunkt för att initiera/rekrytera människor in i människohandeln. Rumänien och Moldavien är särskilt utsatta i denna fråga, men den finns vid alla gränser.

— Mötet ingav hopp att det trots svåra förutsättningar sker många goda insatser för att säkerställa utsatta människors stöd och skydd samtidigt som jag upplevde en stor medvetenhet hos alla deltagare att detta är ett högt berg att bestiga, till exempel vad gäller arbetet mot människohandel, säger Emma Cotterill, som är utvecklingssamordnare människohandel & prostitution Helsingborg, Frälsningsarmén. 

Frälsningsarméns arbete mot människohandel

  • Frälsningsarmén har en permanent European Task Force mot människohandel, med ett nätverk av nationella kontaktpersoner (NCP:er) som arbetar tillsammans och i samverkan med andra för att säkra skydd och stöd för vuxna och barn.
  • Samverkan: NCP:erna är sammankopplade med de team som ger nödbistånd i Ukraina och angränsande länder.
  • Skyddat boende: Frälsningsarmén har på vissa platser skyddade boenden och i andra fall arbetar vi med andra aktörer som driver boendena.
  • Arbete för att aktivt motverka och förebygga: Frälsningsarmén har i Ungern format särskilda team som tillsammans med lokala myndigheter verkar förebyggande vid gränsen och har sett en minskad utsatthet som ett resultat av det.
  • Informationssatsningar riktade till människor på flykt om risker och med kontaktuppgifter för hjälp som finns att få.

Text: Emilia Beijer & Eva Gustin