logotype

Fortsatt högt tryck på Frälsningsarméns sociala center

Under våren har trycket ökat och allt fler hjälpsökande kommer till Frälsningsarméns sociala center i Hornstull, Stockholm. Samtidigt har nya rutiner införts som konsekvens av Corona-smittan vilket kräver ny logistik.

Nya besökare kommer till centret

Redan i början av Covid-19 pandemin i mitten av mars märktes en stor skillnad på antalet hjälpsökande och det kom gäster som inte besökt centret tidigare. Och när allt fler alternativa platser för de behövande stänger igen så ökar antalet besökare. Det är många hemlösa äldre som besöker Sociala centret för att få smörgås, kaffe och en liten matkasse med sig. Särskilt dagarna innan pensionen betalas ut. Två dagar i veckan, tisdagar och fredagar, så delas över 100 matkassar ut. Även här märks skillnad dagarna före pension.  

Utökade rutiner för att minimera risk för smittspridning av coronavirus

— I början tillät vi 40 personer i lokalen samtidigt, men nu har myndigheterna blivit tydligare med att det ska vara avstånd mellan gästerna, så den siffran har vi sänkt så att man bara kan sitta två vid varje bord, berättar verksamhetschef Bodil Nilsson. Så idag kan man bara vara 28 gäster i lokalen samtidigt.

Bodil Nilsson som är verksamhetschef på Sociala centret. Hon ler mot kameran. I bakgrunden syns två bokhyllor och två röda flaggor.
Bodil Nilsson, verksamhetschef för Frälsningsarméns sociala center i Hornstull, Stockholm.

För att lösa det har personalen noga koll på antal gäster och säger till dem som ätit färdigt så nya kan ta deras platser. Det är en in, en ut för att hålla antalet nere i lokalen. Man förväntar sig också att besökarna tar ett eget ansvar och inte kommer hit om de är sjuka. Hittills har man inte behövt avvisa någon för att de visar symptom på smitta. Samtidigt ser man till att handhygienen sköts och alla besökare måste tvätta händerna med handsprit när de går in. Det finns också handsprit till besökarna inne i lokalen. Man har också beställt ett ”hostskydd”, plexiglas, att hänga upp vid disken för att skydda kafépersonalen, och gästerna.

— För att inte gästerna ska stå för tätt utanför i väntan på att gå in har vi gjort markeringar med rosa väg-krita i trottoaren, berättar Bodil. Tidigare kunde besökare duscha när duschen var ledig, nu är det tre till fyra personer per dag som hinner duscha, vi måste hinna städa ordentligt och desinficera kontaktytorna inne i badrummet mellan varje besökare.

Bodil berättar också att kuratorsverksamheten på centret har förändrats, det är fler som vill ha samtal, men de kan bara ta emot samtal på eftermiddagarna då det är tomt på övriga gäster i lokalen. På förmiddagar är kuratorerna entrévärdar och håller ordning på kön utanför.

— Det har till och med hänt att en kurator hjälpte en gäst att deklarera ute i kön på trottoaren, säger Bodil. Annars sitter de nu inne i kafédelen för att där kan de hålla avstånd.

Centret följer de riktlinjer som kommer från Frälsningsarmén centralt och vad Folkhälsomyndigheten går ut med. När det gäller rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så följer de rekommendationerna som gäller restauranger och kaféer. Därför har de nu glesare mellan besökare inne i lokalen och gästerna får inte ta sin mat själva utan blir serverade. Man har också utökade städrutiner och städar regelbundet även under öppettiderna. Verksamheten tar beslut från dag till dag om hur de ska ha öppet och vad nästa steg ska bli men det finns en framtagen krisplan.

— Vid sådana här tillfällen gäller det att vi är flexibla och möter upp de behov som finns. Men vi ser alltid till gästernas och personalens säkerhet och vi kan snabbt ändra verksamheten efter ändrade förutsättningar. Till exempel skulle ett alternativ vara att vi lämnar ut mat och fika vid entrén istället för att tillåta gästerna att vistas i lokalen, berättar Bodil.

”Gästerna visar stor omsorg om varandra”

Många av gästerna har ett behov av att prata och bli hörda och då finns Sociala centrets personal där för att lyssna. Just nu råder en extraordinär situation och därför sätts all personalstyrka av till caféet för att finnas tillgängliga för gästerna.

— Många av våra gäster är glada över att ha någonstans att ta vägen. Tyvärr märker vi att många av dem vi pratar med är vana att leva i någon slags kris och kanske inte alltid är oroliga för att de själva ska smittas. Men vi ser även en väldigt stort omsorg gästerna emellan, det kan vara att de tipsar varandra om var hjälp finns och vilka verksamheter man kan vända sig till, säger Bodil Nilsson. Något vi märker idag är en känsla av utanförskap hos våra besökare. De har inte samma möjligheter att hålla god handhygien, kunna isolera sig eller följa myndigheters riktlinjer som resten av samhället.

Text: Kerstin Tillenius/Eva Gustin/Jonas Nimmersjö

Vårt arbete mot hemlöshet

Våra akut- och stödboenden

Våra center med dagverksamhet

Fakta - Hur smittar corona - covid-19?

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

Källa: Folkhälsomyndigheten