logotype

Bönedag för människohandelns offer

Frälsningsarmén mobiliserar i kampen mot människohandel och trafficking genom en internationell bönedag för dess offer, söndagen den 22 september. Syftet med dagen är att världen över be för de utsatta och förhoppningsvis få in gåvor till Frälsningsarméns förebyggande, praktiska och integrerande arbete att stoppa människohandeln.

Människohandel är ett av de mest utbredda och allvarliga brotten i vår tid – en ständigt växande global, humanitär kris. Nästan samtliga länder i världen involveras, antingen som ursprungsland, transitland eller som destination för offer. Människohandel eller trafficking som det också brukar kallas är en marknadsdriven kriminell bransch och navet är efterfrågan på billig arbetskraft, tjänster och kommersiellt sex. Många faktorer gör barn och vuxna utsatta, till exempel fattigdom, att vara papperslös eller på flykt.

Frälsningsarméns engagemang

Frälsningsarméns är djupt engagerade i kampen mot människohandel i våra 128 länder. Arbete sker på alla plan såväl internationellt, nationellt och lokalt. I Sverige har vi sedan år 2014 arbetat förebyggande genom information, utbildning och opinionsbildning gentemot allmänhet, organisationer, kyrka, polis, myndigheter och politiker.

Sedan ännu längre tillbaka har Frälsningsarmén i Sverige i arbetat med att ge stöd och skydd till utsatta på skyddade boenden, idag finns tre verksamma sådana för män, kvinnor och barn.

Viktigt att be för de utsatta

Söndagen den 22 september utlyser Frälsningsarmén en internationell bönedag med temat ”restore broken dignity” – återupprätta bruten värdighet. På detta sätt önskar Frälsningsarmén lyfta frågan om människohandel, be för de utsatta och om möjligt få in gåvor till det förebyggande arbetet.

Frälsningsarméns ambition, önskan och bön är att hjälpa utsatta män, kvinnor och barn i det moderna slaveriet att bli fria och upprättade att äga sina egna liv, drömmar och sin egen framtid. 

Text: Carina Tyskbo och Eva Gustin