logotype

Allt fler offer för människohandeln

2017 identifierades i Sverige 225 fall av människohandel, jämfört med 150 år 2016 rapporterar NMT, Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel. Alarmerande men också positivt att fler offer upptäcks, tycker Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare för arbetet mot människohandel vid Frälsningsarmén.

En ökning med 50 %

Via NMT:s stödtelefon och regionskoordinatorer har man fått en uppfattning om antalet personer som blivit offer för olika typer av människohandel här i Sverige. Mellan år 2016 och 2017 skedde en ökning med 50 procent.

– Det är både positivt och alarmerande. Det positiva är att myndigheter i allt större grad får reda på den verklighet Frälsningsarmén och civilsamhället ser. Det är myndigheterna som har ansvar för skydd och stöd till de som drabbas och att de får sina rättigheter tillgodosedda, säger Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare för arbetet mot människohandel vid Frälsningsarmén.

Mörkertalet är mycket stort

Hon påpekar att hjälporganisationerna gör mycket tillsammans på området och försöker vara ett komplement till olika myndigheter men för att få de resurser som krävs behöver det komma fram en verklighetsförankrad bild av situationen och mörkertalet när det gäller offer för människohandeln är mycket stort menar hon.

"Vem tar ansvar för dem som inte syns i statistiken?"

Främst handlar det om asylsökande, papperslösa och människor från tredje land som inte vistas här legalt och är därför extra sårbara och vågar ofta inte ta kontakt med myndigheter, dels på grund av deras utsatthet men även för att de kan ha negativa erfarenheter av myndigheterna i hemlandet.

– Vi blir ofta deras första kontakt för att vi är dem de vågar vända sig till med ett rop på hjälp, säger Madeleine Sundell.

– Sverige har ansvar för att ge rättigheter till alla potentiella offer för människohandeln men de som inte vågar anmäla syns i statistiken, vem tar ansvar för dem?, fortsätter hon.

Främst sexuella ändamål och tiggeri

Många offer är utsatta för flera olika typer av människohandel men främst rör det sig om sexuella ändamål och tiggeri. En del blir utnyttjade både under resan till Sverige och sedan också här. De Madeleine Sundell och hennes samarbetspartners möter är främst gravida eller nyförlösta kvinnor, oftast från Nigeria, Albanien, Rumänien eller Bulgarien.

Barnen är direkta eller indirekta offer

Statistiken från NMT visar att av de 225 offren år 2017 är 108 kvinnor, 28 flickor och lika många pojkar och dessutom 26 barn som följt med sina föräldrar.

– Vi ser att det är många fler barn och kvinnor med barn som utsätts och dessa barn är direkta eller indirekta offer. Det är också alarmerande, säger Madeleine Sundell.

– Det krävs ett mer förebyggande och rättighetsfokuserat arbete då potentiella offer för människohandeln får stöd tidigt istället för när de redan utsatts och kommer myndigheterna tillkänna, fortsätter hon.

Frälsningsarméns arbete mot människohandeln

Frälsningsarmén arbetar emot människohandeln förebyggande, praktiskt och återintegrerande. Förebyggande genom information till allmänheten som har möjlighet att stoppa efterfrågan, opinionsbildning när det gäller de utsattas rättigheter och utbildning av de som möter människor i utsatthet så att de känner igen tecken på att någon kan vara drabbad av människohandelns förövare.

Tre skyddande boenden samt öppna center

Frälsningsarmén har även tre skyddade boenden här i Sverige med totalt tio platser för män, kvinnor och barn som utsatts för människohandel men också öppna sociala drop in-center där man kan få hjälp och stöd i processen, såsom att göra en polisanmälan exempelvis men också att söka asyl eller få hjälp att återvända till hemlandet.

Ett exempel här är Safe Havens på Kungsholmen i Stockholm där volontärer och specialiserade jurister ger juridiskt och socialt stöd med att göra polisanmälan, söka asyl eller verkställighetshinder eller få hjälp att återvända till hemlandet. En stor fördel är att Frälsningsarmén är en global organisation med verksamhet och kontakter i 128 länder vilket underlättar hjälp när utsatta återvänder till hemlandet.

En stödlinje vid misstanke om människohandel

Madeleine Sundell tror att de officiella siffrorna över människohandelsoffer i Sverige kommer öka successivt framöver.

– Civilsamhället trycker på och vi använder oss till stor del av NMT:s nationella hotline, en stödlinje, dit yrkesverksamma och frivilligorganisationer kan ringa vid misstanke om människohandel och en manual för hur vi arbetar när ett offer upptäcks. Detta utgör en kompass för vårt arbete och ju mer vi använder oss av den desto fler utsatta kommer identifieras och förhoppningsvis få den hjälp och det stöd de behöver, avslutar hon.

Text: Teresia Jansson