På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Anders Gårlin bidrar till Myrorna med sin erfarenhet

Att Anders Gårlin är en upptagen man förstår man när man ska boka tid för en intervju. Ändå ger han mycket av sin tid för Frälsningsarmén. Vi möter Anders från Tranås i Frälsningsarméns lokaler i Västerås. Myrornas styrelse, där han sedan fem år tillbaka är ordförande, har nyss haft ett möte och Anders Gårlin har en lucka för oss innan tåget hem ska gå.

TIll vänster: Anders Gårlin med sitt instrument han spelar i Frälsningsarméns hornmusikkår. Till höger: Anders Gårlin utanför Frälsningsarméns kår i Västerås.Foto: Jonas Nimmersjö

Har varit aktiv i Frälsningsarmén på de ställen runt om i världen han bott på

Under intervjun påminns vi bara om den fullbokade vardagen när vi behöver skynda till stationen för att han inte ska missa tåget. Till vardags arbetar Anders Gårlin på IKEA i Holland dit han veckopendlar från Tranås.

Att han är frälsningssoldat är inget han sticker under stol med. Var han än har bott i världen har han och familjen varit aktiva i lokala kårer. Anders har också varit engagerad centralt på Frälsnings¬armén. Först som internationell sekreterare i ungdomsförbundet, där han drev olika samarbetsprojekt mellan länder och introducerade så kallade "vän-länder". Under några år var han även ord¬förande i ungdomsförbundet.

Bidrar med sin erfarenhet som Myrornas styrelseordförande

Anders har också länge suttit i Myrornas styrelse. Han hade länge känt att hans tid var begränsad och att han inte kunde engagera sig i allt, men ville ändå göra något för Frälsningsarmén.
— Då fick jag en fråga om detta, och tänkte att med min erfarenhet från både produktion och detaljhandeln kan jag ha något att bidra med, berättar Anders.

Han ville göra något för Frälsningsarmén, för andra människor utifrån den kompetens och den erfarenhet han har. Detta var ett sätt för honom att göra det.

"Om de kunde förstå den samhällsnytta Myrorna gör"

Myrorna har en mycket viktig roll i Frälsningsarmén och Anders ser inte Myrorna och Frälsningsarmén som två skilda saker. Bland annat bidrar Myrorna med en stor del till att driva Frälsningsarméns sociala arbete. Det är inte bara där som Myrorna gör samhällsnytta, menar Anders. Han hoppas att soldater och officerare som idag inte ser det, ska få upp ögonen för Myrornas betydelse för Frälsningsarmén och samhället.

— Om de kunde förstå den samhällsnytta Myrorna gör, förutom överskottet som går till Frälsningsarmén, säger Anders.

Det handlar till exempel om att erbjuda tvåtusen personer arbetsträning och all den återanvändning som Myrorna stimulerar till, genom de 8 400 ton textilier som samlas in varje år.

Uppväxt i Frälsningsarmén

Hans föräldrar och farföräldrar var soldater i Frälsningsarmén. Under sin uppväxt var Anders aktiv i Frälsningsarmén som scout och i ungdomsmusikkåren i Tranås.

— På den tiden var nästan alla juniorsoldater innan de blev frälsningssoldater, berättar Anders Gårlin. Det var aldrig Anders, det blev aldrig aktuellt. Så började han fundera på var han hade sin tillhörighet.

— Jag är ju kristen och jag vill bli frälsningssoldat tänkte jag och därför gjorde jag ett aktivt val att bli soldat. Det var inte bara för att mina föräldrar var det.

Kristet fostrad i Missionskyrkans ungdomskör

Att han valde Frälsningsarmén var dock inte en självklarhet. Sin kristna fostran fick Anders i en ekumenisk miljö. I Tranås fanns det då ett starkt ekumeniskt ungdomsarbete, berättar han. Där fanns en ekumenisk ungdomskör i Missionskyrkan som var utåtriktad och evangeliserande. Där fostrades han i sitt lärjungaskap och fann sin väg i det kristna livet.

— I den miljön växte jag i tron, säger Anders. Det är den tid som haft mest betydelse för mig i min övertygelse och tro.
Under gymnasie- och universitesstudierna blev dock tron utmanad och ifrågasatt, då frågor om förnuft och vetenskap mer konkret sattes i förhållande till tron. Anders läste industriell ekonomi på Tekniska högskolan i Linköping och blev färdig civilingenjör 1980.

Gjorde vapenfri tjänst på skolor i Västervik

Under hela sin studietid var han aktiv i Frälsningsarmén i Linköping. I studentstaden Linkö-ping mötte Anders olika inriktningar av kristen tro, dels en politisk kristendom, med ett starkt samhällsengagemang på ena sidan dels en väckelsekristendom på den andra sidan. Själv valde Anders att befinna sig i båda. Det såg han på ett påtagligt sätt på nära håll när han under ett avbrott i studierna gjorde vapenfri tjänst på skolor och fritidsverksamheter i Västervik.

Kontrasten mot hans egen välordnade uppväxt blev stor när han träffade barn vars föräldrar aldrig var hemma, eller barn som själva tog ansvaret för att hålla ihop familjen då föräldrarna hade problem med droger.

Arbetat på Astra och på Nokia

Efter studierna flyttade Anders till Södertälje för att jobba på Astra. Ett år se¬nare gifte han sig med Elinor. Efter åtta års arbete på Astra fick han ett erbjudande att arbeta som logistik- och inköpsansvarig på Nokia i Motala. Anders och familjen lämnade då den trygga tillvaron i Södertälje och Anders gick in i en ny bransch med nya utmaningar. Anders blev kvar på Nokia i tre år.

Blev logistikchef för IKEA i Schweiz

Året var 1991 och IKEA sökte en logistikchef till Schweiz genom en helsidesannons i Dagens Industri. Anders såg sin chans att lämna Nokia och tyckte samtidigt att det skulle bli spännande att flytta utomlands med familjen. De två döttrarna hade hunnit bli sex och nio år gamla när familjen flyttade till Schweiz och en by strax utanför Basel.

Eftersom de tillhört en liten kår i tre år såg de fram emot att komma till den stora kåren inne i Basel. Men redan andra dagen efter flytten knackade det på dörren och folk från Frälsningsarméns kår i den lilla grann¬byn bjöd in dem till sin kår. De blev kvar i den lilla kåren, där fanns det många barnfamiljer och de kände sig hemma. Elinor, som var nybörjare i tyska, blev ansvarig för juniorsoldaterna.

Efter två år ville IKEA att Anders skulle ansvara för distributionsverksamheten i norra Europa. Familjen flyttade tillbaka till Sverige och bosatte sig i Vejbystrand. Nu valde de Frälsningsarmén i Höganäs som sin kår.

Poodukt- och inköpsansvarig för IKEA i Singapore

År 1998 skulle IKEA starta upp ett nytt affärsområde med nytt sortiment och ledningen för IKEA ville att Anders skulle ansvara för produktutveckling och inköp. Denna tjänst fanns i Singapore så familjen flyttade dit och bodde där i fyra år. Barnen gick nu sista åren i högstadiet och i gymnasiet och fick gå på en internationell engelskspråkig skola tillsammans med barn från 60 olika nationer. Frälsningsarmén har sitt territoriella högkvarter i Singapore och familjen Gårlin valde att gå till kåren närmast högkvarteret, en stor och karismatisk församling där de engagerade sig på samma sätt som de gjort tidigare. I Singapore är det förbjudet för alla religioner att missionera ute på gatan, men att spela musik för att samla in pengar är tillåtet.

— Så julgrytan fick man ha och julmu¬sik kunde man spela, berättar Anders. Det var 30 grader varmt när vi hade julgrytan ute. Till skillnad från i Schweiz, frös vi inte när vi spelade och instrumenten behövde inte värmas upp, fortsätter han.

Veckopendlar nu från Tranås till IKEAs kontor i Holland

I dag bor Anders och Elinor i Tranås. Äldsta dottern flyttade hemifrån efter tiden i Singapore och den yngre efter en tid då familjen bodde i Växjö. Anders var då på IKEA i Älmhult. Sedan 2014 veckopendlar Anders från Tranås till IKEAs kontor i Holland.

— Under alla år har vi haft en fast punkt i Tranås. Där har mina föräldrar bott, där har vi haft en sommarstuga som jag delat med min bror och hans familj, berättar Anders. Så var vi än bott i världen har Tranås varit med som röd linje.

"Genom Myrorna får jag vara en del av arbetet för utslagna människor"

Ett tag efter flytten tillbaka till Sverige fick Anders frågan om att sitta i styrelsen för Myrorna. Och för fem år sedan när det var dags för ny ordförande i styrelsen fick Anders ta över. Myrorna har under de fem åren genererat 190 miljoner kronor till Frälsningsarméns sociala verksamhet, vilket för Anders är en stor drivkraft i det han gör.

— Att känna att jag genom Myrorna får vara en del av arbetet för utslagna människor, som till exempel det arbete som sker här på kåren i Västerås, känns väldigt meningsfullt, säger Anders med¬an vi rusar till tågstationen.

Fakta Anders Gårlin

  • Ålder : 60 år
  • Familj: Hustru Elinor, de båda döttrana Hanna och Maria med respektive. Fyra barnbarn.
  • Bor: Tranås
  • Yrke: Civilingenjör, läste in¬dustriell ekonomi i Linköping, arbetar med strategi- och organisationsutveckling inom Inter IKEA-gruppen i Holland.
  • 2016 ett jubileumsår: 45 år som soldat i Frälsnings-armén, 35 år som gift, 25 år på IKEA, 5 år som styrelse¬ordförande på Myrorna.

Text och foto: Jonas Nimmersjö

Skriv ut Dela