På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Vår policy: I trygga händer

I Trygga Händer är en etisk vägledning för vårt arbete bland barn och unga. Frälsningsarméns policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt.

"Alla barn skall känna sig trygga och välkomna"

Målet är att all vår verksamhet ska vara fri från alla former av övergrepp. Därför skall alla som i vår verksamhet kommer i kontakt med barn och unga genomgå utbildningen I Trygga Händer.

Utbildningen omfattar en hel kursdag. Kursen består av interaktiva övningar och scenarios med stor förekomst av etiska dilemman. Målet är att lära sig identifiera, reagera och agera på alla former av övergrepp. Kursen leds av utbildad personal inom Frälsningsarmén.

Alla barn skall känna sig trygga och välkomna. Därför utbildar vi modiga ledare som är redo att ta ansvar för sin omgivning.

Vid frågor kontakta

Madeleine Sundell, ansvarig för I Trygga Händer.
madeleine.sundell@fralsningsarmen.se, programkontoret@fralsningsarmen.se

Samarbetsorganisationer

www.ecpat.se

tryggamoten.scout.se

www.barnkonventionen.se

Skriv ut Dela