Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Behandlingsmetoder

Vårsols behandlingsmetoder är strukturerade och välbepövade.

Vi erbjuder individanpassad behandling utifrån den unges behov. Ett systemteoretiskt förhållningssätt samt ett lågaffektivt bemötande genomsyrar arbetet med ungdomarna.

Som en övergripande förklaringsmodell arbetar vi med ett salutogent perspektiv och KASAM, som uppmärksammar de faktorer som bidrar till hälsa och välbefinnande. Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt att träna på det som behöver förbättras.

Vi arbetar motiverande med interventioner i syfte att bryta negativa och normbrytande mönster, samt för att upprätta och upprätthålla fungerande relationer mellan den unge och dess nätverk.

Vi ser familjen och nätverket som viktiga samarbetspartners i arbetet för den unges bästa.

Vi använder oss av fasta dags- och veckorutiner samt ordningsregler för att ge trygghet i vardagslivet. Ungdomarna får lära sig att komma upp i tid, sköta skoltider, äta på bestämda tider, sköta sina rum och kläder, hjälpa till med matlagning och i övrigt medverka i ett "vanligt" vardagsligt liv.

De metoder vi använder oss av är en kombination av:

  • ART, Aggression Replacement Training
  • MI, Motiverande intervju
  • KBT, Kognitiv beteendeterapi
  • Miljöterapi
  • Konsekvenstänkande
  • Jagstärkande samtal
  • kognitiva metoder såsom ADL-träning
  • Social träning 
  • Familj- och nätverksarbete

Av den individuella genomförandeplanen framkommer även hur den unge ska få tillgång till utbildning under placeringstiden.

Publicerat: 2018-04-27Skriv ut