Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vårsol - HVB

Behandlingshem med 5 platser för tjejer och killar, 16 - 19 år. Fokus på familjnätverksarbete, skolgång och egen delaktighet. Vi vill verka för kortare placeringstider. Vi har tillgång till träningslägenheter.

Under vårdtiden läggs fokus på familj- och nätverksarbete. Målsättning är att snabbt kunna skapa förutsättningar för ungdomen och dennes familj att tillsammans vilja och orka ta ut en ny riktning på kompassen. Vi tror på det kloka i att lyfta ur en ungdom, som hamnat i en negativ spiral, ur sitt sammanhang och kunna ge ny input i situationen de står i och den nya situation som familjen är i. Vi vill vara med och möta de ungdomar som socialtjänsten anser behöver mer stöd och kunna komplettera stödet med en placering.

Inför varje placering gör vi en bedömning av längden på vårdtiden. I vissa fall erfordras lite längre vårdtider men ibland är det ett bättre alternativ att erbjuda en intensiv behandling under ett fåtal månader. 

Fungerande skolgång är en avgörande skyddsfaktor för att i framtiden förhindra social utsatthet i vuxen ålder. För de ungdomar som har en fungerande skolgång och i övrigt är i det läget att det är bättre att sikta mot eget boende än att flytta hem kan Vårsol - HVB erbjuda mindre träningslägenheter i samma fastighet som behandlingshemmet. Det ger ungdomen även möjlighet till referensboende för ett eget framtida lägenhetskontrakt. 

För att behålla upprättade positiva förändringar som ungdomen förvärvat under vårdtiden har studier visat att det krävs kontinuerligt stöd och hjälp efter utflytt från behandlingshemmet. Vi vill arbeta för att familj- och nätverk i första hand ska vara de som stöttar ungdomen och genom ett uppbyggt vuxenstöd förebygger vi en svag länk mot vuxenlivet. Inför varje planerad utflytt från Vårsol HVB genomför vi därför ett Familjerådslag, eller nätverksträff med familjerådslag som modell, där syftet är att utröna nätverkets resurser och vad de kan bistå ungdomen med mao på så sätt minska behovet av socialtjänstens insatser. 

Skriv ut