Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Avgifter

Vårsols förskola tar enligt avtal med Jönköpings kommuns utbildningssförvaltning ut samma förskoleavgift, som den kommunala verksamheten.

Avgiften per barn beräknas med en bestämd procentsats av hushållets gemensamma beskattningsbara inkomst. Den är högre om barnet har en vistelsetid på mer än 15 timmar per vecka i förskolan.

Följande taxa gäller fr o m 2017-01-01

Barn 1 - 2 år

  Barn 1 Barn 2 Barn 3
Vistelsetid/va: 15 tim eller mindre: 2 % 1 % 0,6 %
Vistelsetid/va: mer än 15 tim: 3 % 2 % 1 %
Högsta avgift per månad: 1 362 kr 908 kr 454 kr

Barn 3 - 5 år

  Barn 1 Barn 2 Barn 3
Allmän förskola 15 tim: Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
Vistelsetid/va: mer än 15 tim: 2 % 1% 0,6 %
Högsta avgift per månad: 851 kr 567kr 284kr

Barnet räknas som 3 år fr om augusti det år barnet fyller 3 år. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i barnomsorg och den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Räkning

Räkning delas ut den 15:e i månaden och ska betalas den siste samma månad.

Fråga personalen på förskolan eller gå in på Jönköpings kommuns hemsida för mer noggrann definition av inkomst och andra förhållanden som reglerar avgiften.

Skriv ut