Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Historia

Här kan du läsa om hur Frälsningsarmén i Uppsala startade.

William och Catherine Booth

Den 11 oktober 1883 överraskades Uppsalas invånare av att se en skara frälsningssoldater marschera Kungsgatan fram. De hade kommit hit från Stockholm för att lägga hörnstenen till en blivande Armélokal och samtidigt ”öppna eld” i universitetsstaden. Byggmästaren C A Grönkvist hade under sommaren blivit så intresserad av Frälsningsarmén att han tagit initiativet till bildandet av en kår här i sin hemstad, Uppsala.

Nu hade alltså rörelsen nått Uppsala och tre friluftsmöten hölls denna första dag. Vid det sista mötet hade 5.000 personer samlats och i den stora folkskaran syntes ”professorer och skurgummor, präster och grovarbetare, studenter och lärpojkar ivrigt lyssnande”.

Den 11 december 1883 drog armén in i Teatern och från denna dag räknar Uppsala-kåren sin existens. I början av februari 1884 blev den nya lokalen på Skolgatan 20 färdig att tas i bruk. Major Hanna Ouchterlony, som ledde invigningsmötet den 12 februari, föreslog att lokalen skulle kallas Arken.

1893 flyttade kåren in i det dåvarande S:t Perskapellet vilket använts som gudstjänstlokal under domkyrkans restaurering. Armén döpte kapellet till Templet och här på S:t Persgatan 20 har Uppsalakåren alltjämt sina lokaler.

Verksamheten var livaktig redan från starten. 1883 bildades en hornmusikkår och 1885 startades även en kvinnlig sådan. En slumstation öppnades i Uppsala 1893.

På åtskilliga platser i landet förbjöds till en början Frälsningsarméns möten. Sådana mötesförbud har aldrig förekommit i Uppsala och den välbekante polismästaren Raab tog 1886 offentligt parti för Armén.

Uppsala-kåren bestod snart av en stor trupp underofficerare, soldater och rekryter. Verksamheten bland barn och ungdomar var tidigt mycket livaktig.

Genom Uppsala-kårens verksamhet bildades snart också kårer i Vittinge, Alunda och Harbo.

Ett ovanligt möte – anpassat för universitetsstaden Uppsala

I april 1886 höll miss Charlesworth, sedermera mrs Ballington Booth, ett möte i Arken som uteslutande vände sig till det akademiska Uppsala. Mötet annonserades med affischer på latin. Intresset var mycket stort i universitetskretsarna och mötet som varade drygt två timmar samlade omkring 1.200 åhörare.

Efter mötet sjöng studentsångare några sånger från Arkens läktare.

Vid midnattstid hyllade studenterna miss Charlesworth med serenadsång utanför hennes fönster och hälsade henne välkommen tillbaka till Uppsala.

C I V E S  A C A D E M I C I !
Cras, Dominica,
hora IV postmeridiana
in
››Salvationem››
vos omnes venite!
M A U D  C H A R L E S W O R T H
Britannia illa, quae gloria belli
Helvetici floret, publice
loquetur.
Nemo nisi civis academicus in
››A R C A M››
aditum habebit.

 

Skriv ut