Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Personnytt

Här kan du läsa om födelsedagar, tacknotiser, nya order, de som befordrats till härligheten samt begravningsgudstjänster.

Uppdaterad 2018-07-03

Fältsergeant - nytt namn för "reservkapten"

Ledningsrådet har beslutat att använda "Fältsergeant" som benämning på det som fram till nu benämnts "Reservkapten".

 • Samma förutsättningar som för "reservkaptener" kommer att gälla, dvs OoR för Reservkaptener, samma lönenivå och samma antagningsprocess.
 • Anställda fältsergeanter genomgår förlängd utbildning på Officersskolan, vilket gör att de efter 3 års fullgjord utbildning befordras till officerare, med löjtnants rang.
 • Fältsergeanter har röda axelklaffar med blå labeller på uniformen.
 • Nuvarande reservkaptener behåller sin rang under utbildningen.

Kjell Olausson, Chefsekreterare


 Följande officerare har fått LSO utmärkelsen:

LSO 25 år

 • Susanne Jansson 12 juni 2018

LSO 30 år

 • Anette Bruno 29 juni 2018
 • Marianne Ljungholm 29 juni 2018
 • Mikael Ljungholm 29 juni 2018
 • Christer Svensson 29 juni 2018
 • Åsa Svensson 29 juni 2018

LSO 35 år

 • Michael Hjerpe 29 juni 2018

LSO 40 år

 • Gunilla Johansson 10 juni 2018
 • Kjell Olausson 10 juni 2018
 • Rita Christensen 10 juni 2018
 • Yvonne Eklund 10 juni 2018

LSO 45 år

 • Bert Åberg 29 juni 2018

Följande officerare har blivit befordrade till kaptener:

 • Daniel Viklund 1 juni 2018
 • Nicolaj Vollburg 1 juni 2018
 • Marcus Andersson 1 juni 2018
 • Per Lundell 1 juni 2018

Följande officerare har blivit befordrade till majorer:

 • Guna Gaveika 10 maj 2018
 • Tomas Landerholm 10 maj 2018
 • Anne-Li Marthinussen 23 juni 2018
 • Gunilla Trygg 1 augusti 2018

Vi gratulerar våra kollegor och önskar Guds välsignelse!


 

Nya order

På kommendör Clive Adams vägnar meddelas följande order från 1 augusti 2018:

Major Birgitta Ekman: Kårledare vid Söderkåren, Stockholm

 • Major Christian Paulsson — Divisionschef, Västra divisionen
 • Major Anna-Lena Paulsson — Biträdande divisionschef, Västra divisionen
 • Major Markus Kihlagård — Divisionschef, Södra divisionen
 • Major Marie Jonasson — Divisionschef, Norra divisionen
 • Major Leif Öberg — Divisionschef, Östra divisionen

Kapten Elisabeth Grahn: Utbildningsadministratör och lärare på Officersskolan med tillträdesdatum snarast.

Vi önskar Herrens ledning och välsignelse i de nya uppgifterna!

Ny stabschef

Internationella högkvarteret meddelar att kommendör Lyndon Buckingham är utsedd till ny stabschef med tillträde 3 augusti 2018, tillsammans med kommendör Bronwyn Buckingham som ansvarig för kvinnoarbetet i världen.

De är nu ledare för UKI territoriet.


Ny order

På kommendör Clive Adams vägnar meddelas följande ny order:

Reservkapten Agneta Lindell — biträdande kårledare vid kåren i Södertälje.

Tillträdesdatum är 1 augusti 2018.

Befordran till major

Guna Gaveika Uppgård 10 maj 2018

Thomas Landerholm 10 maj 2018

Vi gratulerar våra kollegor och önskar Guds välsignelse!

Internationella order gällande från 1 augusti 2018

Enligt general André Cox beslut har meddelats att:

 • Överste Hannelise Tvedt, officer från Norge, Island och Färöarna och nu territoriell ledare i Danmark och Grönland territorium, förordnas som territoriell ledare för Nederländerna, Tjeckien och Slovakiens territorium, med kommendörs rang.
 • Överste Tvedt efterträder kommendörena Hans och Marja van Vliet, som pensioneras.
 • Majorerna Christina och Bo Jeppsson, officerare från Sverige och Lettlands territorium och nu distriktschef resp. biträdande sektionschef för Förvaltningsektionen, förordnas till tjänst i Danmark och Grönlands territorium. Major Christina Jeppsson är förordnad som territoriell ledare för Danmark och Grönlands territorium. 
  Major Bo Jeppsson som territoriell sekreterare för andlig utveckling och ´Integrated Mission´ samt kandidatsekreterare i Danmark och Grönlands Territorium. Båda tillträder sina tjänster 1 augusti 2018 och  med överstelöjtnants rang.
 • Kapten Eva Velander kommer den 1 augusti att, efter fem års tjänst i Sverige, återvända till sitt hemterritorium Danmark och Grönland och har fått order som kårledare i Rönne.

Nya order - officersförflyttningar - sommaren 2018

På kommendör Clive Adams vägnar meddelas följande nya order:

Officersförflyttning_sommaren 2018.pdf


 

Begravningsgudstjänster

Major Monica Blomberg, Örebro, har befordrats till Härligheten den 29 juni 2018.

Vi innesluter Roger med familjen i våra varmaste tankar och förböner.

Begravningsgudstjänsten kommer att äga rum lördagen den 14 juli kl. 13:00 i Frälsningsarmén, Örebro med major Mikael Ljungholm som officiant.
I anslutning till högtiden inbjuds det till en minnesstund i cafélokalen direkt efteråt.


 

Befordrade till härligheten

"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör."  Joh 11:25

Monica Blomberg, Örebro
Torsten Wennsten, Smedjebacken
Edit Magnusson, Lindesberg - Örebro
Vega Andersson, Oskarshamn
Ingrid Lennholm, Sundbyberg
Birgitta Färnsten, Uppsala
Ingegärd Rilve-Thingberg, Sundbyberg
Eva Westling, Huddinge
Reinhold Engman, Skellefteå
Helena Öberg, Stockholm
Ulf Landin, Farsta
Cay Lennart Larsson, Örebro
Kerstin Liljestrand, Örebro
Ulf Landin, Farsta
Elsa Söderman, Stockholm
Noomi Brännlund, Stockholm
Britt-Marie Arnesen, Hammerdal
Bertil Rodin, Stockholm
Greta Jernberg, Stockholm
Rune Rydberg, Stockholm

Vi innesluter de närmaste anhöriga i våra förböner.

De minnesrunor som skickats in (kommit oss till del) >>

Skriv ut