Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Din julgryta behövs!

En kärlek som uttrycktes genom födelsen av hans son, vår frälsare Jesus.

Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland. Foto: Jonas Nimmersjö

För många av oss markerar Frälsningsarméns julgryta – helst tillsammans med musiker som spelar eller sjunger välbekanta julsånger – början på advents- och jultiden. Oavsett vad julen betyder för dig, och vad du än gör under helgerna, är julgrytan viktig av tre enkla anledningar.

Som ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland förväntar du dig kanske att min första anledning är den andliga betydelsen av julgrytan – och det med rätta. Frälsningsarmén är en kyrka med en stark tro på att tjäna hela människan – fysiskt, mentalt och emotionellt, och ja, andligt. Så även om målet med julgryteinsamlingen är att samla in pengar, är julen orsaken till insamlingen, och julen har ett viktigt budskap till oss alla. Det är en möjlighet för Frälsningsarmén att påminna människor, i ord och ton, om Guds förvandlande kärlek till sitt folk; hans skapelse. En kärlek som uttrycktes genom födelsen av hans son, vår frälsare Jesus.

Den andra anledningen är en konsekvens av den första. Det är kärleken till Gud som inspirerar Frälsningsarmén i vår kallelse och vårt åtagande att ge praktisk hjälp till människor i nöd. Pengarna som samlas in i våra julgrytor kommer att användas i vårt arbete bland och med dem som har utmaningar i livet. Listan över utmaningar som människor står inför är lång och den verkar bli längre för varje år. I år har coronaviruset fört fler människor till våra dörrar för att söka hjälp eftersom effekterna av pandemin har påverkat människors hälsa negativt, både fysiskt och psykiskt, liksom mångas ekonomiska situation.

Den tredje anledningen är den som de flesta kan relatera till. Det gör det möjligt för människor som kanske inte kan uttrycka sin oro och medkänsla för andra på ett direkt sätt, att engagera sig i att hjälpa andra. Frälsningsarmén är känd för att omsätta sin tro och övertygelse i handling och att leverera praktiskt, välbehövligt, och i vissa fall livsomvandlande, stöd för några av de mest isolerade och marginaliserade människorna i vårt samhälle. Detta är ett viktigt arbete; ett kall och ett uppdrag som vi har upprätthållit i nästan 150 år. Medan vi villigt kavlar upp ärmarna och fortsätter med glädje, har vi behövt och fortsätter att behöva stöd och delaktighet för att få detta att hända. Julgrytekampanjen är ett sätt på vilket vi får ett sådant stöd, och vi är tacksamma för alla som deltar som givare och som volontärer.

Vi hoppas att du får en välsignad jul – även om pandemin har resulterat i ett firande som skiljer sig något från det traditionella julfirandet. Vi ber att när du nu på det här sättet får ta emot vår tacksamhet för ditt engagemang i denna kampanj, att ditt hjärta värms vid tanken på att andra får ta emot värme – både fysiskt och känslomässigt – denna jul.

Julhälsningar

Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Skriv ut