Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kära Salvationister!

Jag hälsar er i Jesu Kristi namn och sänder det här brevet i hopp om att ni vill läsa det i den anda det är tänkt. Jag tar också tillfället i akt att försäkra er om mina böner och, genom Guds nåd, min kärlek och uppskattning för var och en av er.

Under det gångna året har hela mänskligheten påverkats av coronaviruset. Jag vet att vi alla har blivit berörda, och att en del lidit mer än andra. Jag är stolt över vår kultur av generositet som präglar Frälsningsarmén, som gör det möjligt att erbjuda hjälp, tröst och uppmuntran till ett stort antal människor. När vi nu söker en väg ut ur pandemin, har olika vacciner blivit vårt fokus. Möjligheten att få tillgång till vaccinet är ett problem och på vägnar av Frälsningsarmén har jag gjort min röst hörd. Jag hoppas, när det blir möjligt, att du, som jag, vill ta vaccinet, om du ännu inte gjort det. I allt det som hänt, har Frälsningsarmén ställt upp och i kärlek hjälpt och betjänat miljoner av människor. Jag ber nu för mycket frukt – en stor skörd – som ett resultat av vårt arbete.

Som er general, har jag stort stöd från olika grupper av seniora ledare som är strategiskt utplacerade runt om i världen. Under det senaste året har era internationella ledare träffats digitalt med fokus på de mest viktiga ämnena. Tack vare detta engagemang har jag fått ett överväldigande stöd i mitt ansvar för att förmedla sådant som berör Frälsningsarmén. Nu finns ett tydligt mandat, och vi jobbar på att säkerställa vår plats i en föränderlig värld när vi tar vårt ansvar för Guds rike.

Vårt fokus på ledarutveckling och succession av ledare är till exempel accepterat som avgörande för vår framtid. I detta finns frågan om jämställdhet. Det pågår ett arbete för att utarbeta tydliga handlingsplaner samtidigt som vi är medvetna om och tar tag i systematiska utmaningar i vår kultur inom Frälsningsarmén. Mest märks detta i komplexiteten när det handlar om människors sexualitet. Här märker jag att våra diskussioner inte har lett till en önskan att gå ifrån vår nuvarande, uttalade ståndpunkt. Även om det finns salvationister som hoppats på en förändring, gör frågans komplexitet runt om i världen att vi är överens om att det behövs fortsatta teologiska studier och funderingar. Vi måste nu ta vårt ansvar och acceptera att vi har olika uppfattningar samtidigt som vi fortsätter att erbjuda människor tillhörighet, delaktighet och gemenskap i Frälsningsarmén.

Jag är glad att jag är general nu när nya Order och Reglementen för Soldater utges. Jag kommer att ge er två böcker, Kallad till Soldat och Dag för Dag. Den första fokuserar på soldatskapet i Frälsningsarmén som ett kall, den andra handlar om att förstå lärjungaskapets koppling till mission. Tillsammans kan dessa båda vara ett verktyg för att förändra, förnya och förvandla oss som rörelse. Min bön är att de här böckerna ska ha en positiv inverkan på din väg som kristen.

Jag är fortsatt övertygad om att vår värld behöver och förtjänar en levande, frimodig och motiverad Frälsningsarmé som är stridsklar för att betjäna andra. Tack för att du går med i marschen och må Guds välsignande hand vara över oss. Må vi ständigt få uppleva stora ting.

Min uppmaning i det fortsatta uppdraget är: Var redo, Var engagerad, Ta ansvar!

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, 21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. Ef 3:20-21

General Brian Peddle

Generals_Letter_to_Salvationists_Svenska.pdf

Publicerat: 2021-07-01Skriv ut