Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Internationella ställningstaganden

De synpunkter som uttrycks i Frälsningsarméns internationella ställningstaganden utgör Frälsningsarméns officiella uppfattning om de angelägna ämnen som berörs.

Alkohol i samhället 

Frälsningsarmén inser till fullo vilken skada alkoholen gör för individer, familjer och samhällen. Frälsningsarmén förespråkar en minskning av alkoholkonsumtionen och erbjuder hjälp för att stödja och återupprätta de människor som påverkats negativt av alkoholbruk. Läs ställnigstagandet om alkohol i samhället i sin helhet här

Flyktingar och asylsökande

Frälsningsarmén är allvarligt bekymrad över de behov som finns bland de miljontals människor som är flyktingar och asylsökande. Människor flyr från sina hem och länder på grund av välgrundad fruktan för förföljelse. Många av dessa människor har upplevt betydande sorger och trauman som kan få långvariga konsekvenser för deras hälsa och välbefinnande. Läs ställningstagandet om flyktingar och asylsökande i sin helhet här

Funktionsnedsättningar

Många människor världen över upplever diskriminering till följd av funktionsnedsättningar. Det är en verklighet som handlar om allt från stigmatisering eller negativ attityd till djup ingrodd och systematisk utestängning. Läs ställningstagandet om funktionsnedsättningar i sin helhet här

Korruption

Frälsningsarmén fördömer starkt all form av korruption. Frälsningsarmén är medveten om och avskyr det lidande som individer, grupper och nationer uthärdar på grund av korrupt beteende hos människor i maktposition och sådana som har anförtrotts förvaltandet av offentliga och privata resurser. Läs ställningstagandet om korruption i sin helhet här

Omsorg om miljön

Frälsningsarmén tror att människor är skapade till Guds avbild och har blivit anförtrodda omsorgen om jorden och allt på den. Läs ställningstagendet kring omsorg om miljön i sin hehet här

 

Publicerat: 2021-03-05Skriv ut