Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Smått och gott från kåren

Välkommen till oss på Frälsningsarmén!

Söndag 1 oktober

Oktober månad inleddes med mycket kärlek på Kåren i Örnsköldsvik, det var också Supersöndag och många barn i kyrkan. När barnen gått till sitt så var det vi stora barn kvar och hela kyrkan var idag fylld av besökare.
Efter inledning kastade vi oss in i Kärlekens lov och undertecknad med make förnyade äktenskapslöftena som vi gav varandra för 10 år sedan. Vi hade också den stora glädjen att ha alla våra barn med vi denna ceremoni. Några tårar blev det med även en del skratt när ”brudgummen” med glimten i ögat höll ett litet tal till Frun.
Anita Allandotter förrättade denna lilla ceremoni och sedan fortsatte hon med temat kärlek i sin predikan. Anita talade om hur Gud är kärlek och att han har älskat oss först. Vi som är frälsta av nåd har fått all denna kärlek från Gud men hur hanterar vi den i vardagen? Älskar vi våra fiender? Ser vi på alla människor med kärlek? Vi kan välja hur vi vill ha våra liv. Ibland är det köttet som försöker styra våra tankar och handlingar och då måste vi stanna upp för att påminna oss om att vi ska leva efter den nåd och den kärlek som vi fått.
Jesus uppmanar oss också att be för våra fiender och när vi gör det så startar en process som kan göra att oförrätter, ilska, hat och annat som står i vägen för vänskap tar en vändning. Bön förvandlar och att be för sina ovänner ger en välsignelse från Herren. Guds kärlek består evinnerligen.
Mötet avslutades med gofika och mysig gemenskap
Ihlona Sjödin

 

Gudstjänst 24 september 2017

 

Marianne Qvarfordt inledde mötet med bön, därefter sjöng vi lovsång till vår Gud. Efter inledningen läste Birgitta Andersson upp de böner vi hade i våra böneskålar. Tillsammans lyfte vi upp dessa böner till Herren. Ibland kan omständigheter göra så att vi själv inte orkar be och då är det viktigt att ha vänner och församling som ber för oss.
Anita Allandotter predikad utifrån Luk:38. När Jesus var hemma hos Marta och Maria på middag så var det Marta som skötte allt det praktiska medans Maria satt vid Jesu fötter. Marta bad Jesus att säga till Maria att hon skulle hjälpa till men Jesus svarade – Marta du gör dig bekymmer och roar dig för mycket.
Vad säger detta till oss? Jo att vi ska lära oss att lyssna till Herren och ta oss tid med honom, vara i hans närhet. I Romarbrevet kan vi läsa – ”Sök först Guds rike och rättfärdighet så ska ni få allt det andra också.”
Allt det där praktiska finns kvar men tiden till Jesu ankomst blir allt kortare och att lyssna till hans röst och ta oss tid med Herren blir allt viktigare. Vi måste också ut bland människorna så som Jesus gjorde. Ut och predika evangelium och tala om för människor vi möter vem Jesus är och vad som kan ge oss evigt liv. Att ta emot Hans nåd och frälsningserbjudande ger evigt liv
Ihlona Sjödin

 

Gudstjänst 10 september 2017

Daniel Lovén predikade vid söndagens Gudstjänst på Frälsningsarmén och temat var ”Att följa Jesus över stock och sten”
Att följa Jesus kan vara både jobbigt och smärtsamt och Jesus säger själv i Matteusevangeliet – Jag ska sända ut er bland vargar
I 1 Mosebok kan vi läsa om Abraham och hur Gud satte honom på prov när han sa till Abraham att gå till Moria land för att göra ett brännoffer av sin son. Abraham gjorde som Gud sa och när han så gjort altaret och gjort i ordning veden på vilken han lagt sin son Jakob hörde han en Herrens ängel som sa – Abraham lyft inte din hand på pojken och gör honom inget ont, nu vet jag att du fruktar Gud. Gud satte där Abraham på prov.
I församlingar kan vi också bli hårt prövade av Gud på olika sätt. Gud prövar vår tro och vår relation till honom. Att leva utan församling kan sarga oss och vi kan lättare slumra i vår tro.
Hur ställer vi oss själva inför prövningar och frestelser? Står vi fasta i vår tro och litar vi på Gud?
Går vi in på sidospår och lämnar Gud? Den vägen kan ibland kännas som den lättaste men väljer vi att lite på Gud när det stormar i våra liv så blir vi välsignade. Gud leder oss igenom det svåra.

Hälsningar Ihlona

 

Frälsningsarmén Gudstjänst 3 september 2017

Vid söndagens gudstjänst var temat De fyra B. Bön, Brödragemenskap, Bibeln och Bröd. 
Bön - Herren längtar efter att höra våra röster och när vi ber till honom, han vill ha gemenskap med oss.

Bibeln är en bok som är inspirerad av Gud och det kan vi läsa om i 2 Tim 3:16 där Paulus skriver – Hela skriften har utandats av Gud och är nyttig till undervisning, bestraffning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Vi har en riktlinje hur vi ska leva i de 10 Guds bud. 

Brödragemenskap – Ordet kommer från grekiskans Calmonia och är ett uttryck att vi delar med varandra, vi tar och ger och vi ska älska varandra. Bära varandras bördor och ibland kan vi hamna i situationer då vi själva inte orkar be och då ska vi bära varandra i kärlek och bön. I Joh 13:34 kan vi läsa att vi fått ett nytt bud där Jesus säger – Ni ska älska varandra såsom jag har älskat er och alla ska se att ni är mina lärjungar. Ibland så kan vi se fel och brister hos varandra och fastna lite i det, då får vi påminna oss om detta budord. 

Brödbrytelse- som är nattvard och vi inom Frälsningsarmén väljer att kalla det för Kärleksmåltid. I Luk 22:19 kan vi läsa om när Jesus välsignade brödet och vinet när han åt sin sista måltid med lärjungarna. Han sa då till dem att göra detta till en åminnelse av mig. Kärleksmåltiden är också en proklamation om Det nya förbundet.

Efter Gudstjänsten serverades kyrklunch och en trevlig gemenskap. 

Vi hade även kårdag då medlemmar från församlingen umgicks och delade vittnesbörd och information om vad som ska hända i kåren under hösten.
I Kåren har vi nu mycket bön för varandra, för vår kår, för vår stad, vårt land och världen. 
Alphakurs och Bibelstudier på tisdagar 
Soppkök måndag och torsdag,
Israelbön på måndagkväll. 
Vi kommer också att starta upp en ungdomsgrupp på onsdagar. 
Vi kommer nu under hösten ha några tillfällen för bön och lovsång Ett brustet Halleluja 
Cafe mån-onsdag så kom gärna in och fika och dela gemenskap med oss.
Andakt på äldreboenden 

Alla är hjärtligt välkomna!

Håll utkik i 7:an där finns program för vår gemenskap och Gudstjänst
Gud välsigne Er
Hälsningar Ihlona
 

Bygget Norr 2017

 

För fjärde året i rad har Frälsningsarmén haft konferens på Solbacken. Temat var i år Upprättelse och ordet upprättelse betyder att återgå till normalt tillstånd, Det kristna livet. 

Vi har fått lyssna till Rut och Peter Baronowsky och Nils-Erik Karlsson och de har undervisat om hur vi bli upprättade till tjänst men också hur vi som församling ska bli upprättade. Denna värld behöver bli upprättad och vi kristna har en väldigt viktig uppgift för att detta skall ske och det är att vi ska sprida evangeliet, ge vika för människofruktan och berätta för människor att det finns en väg till evigt liv. 

Jesus behöver oss alla eftersom vi är hans händer och fötter, vi har alla olika tjänstegåvor som vi ska använda oss av och för att veta vilka gåvor vi har ska vi lyssna in Guds röst. Alla kan profetera, lägga fram det vi tror att Gud vill höra, dela med oss av våra ord, tankar och handlingar. Vi måste komma i funktion och använda våra tjänstegåvor.

Att få samlas så många från Guds armé är uppbyggande och ger oss ny kraft att bygga församlingen. Helgen bjöd också på trevlig gemenskap.

Kåren i Örnsköldsvik växer och vid söndagens gudstjänst fick vi välkomna 5 nya soldater

Ihlona Sjödin

 
 

 

Gudstjänst 23 juli 2017

Marianne Qvarfordt predikade om att vara Jesus efterföljare. Hur tar vi till oss av detta? Bibeln är tydlig med att tala om för oss att vi får ”jaga Jesus” för att få det vi behöver för att gå ut med evangeliet. Vad har vi på våra hjärtan? Det är en fråga som vi kan ställa oss och för att få svaret på det så måste vi vänta in Guds röst och vara viss om att det är från Honom vi får svaret.
Många gånger så kommer Herrens röst som en svag svag viskning till oss och om vi då är lyhörda och möter Honom med ett öppet hjärta så får vi också ta emot välsignelse.
Att förstå den kärlek som Jesus har till oss kanske inte alltid är så lätt då vi många gånger kan tycka att vi inget är värda men ser vi oss som Han ser på oss med sin eviga kärlek så kan vi också så ut kärlekens budskap till våra medmänniskor.
Vi kan ibland behöva rannsaka oss själva, erkänna våra fel och brister och varje dag ta emot den nåd Han ger oss. Att sätta ord på våra tillkortakommanden kan vara nyttigt för oss då det också är ett öppet erkännande av att vi har misslyckats.
Även då vi mött Jesus som vår frälsare så gör vi fel ibland och att då erkänna det både inför oss själva och inför honom hjälper oss att ta emot av hans nåd varje dag.
Att börja varje ny dag med en bön om vishet och nåd är gott.
I 1 Petrus uppmanas vi: ”Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras”
Hälsningar Ihlona

 

Gudstjänst 11 juni 2017

Vi har haft en fin helg och härlig gemenskap på Frälsningsarméns kår i Örnsköldsvik. Under lördagen samlade många av oss till kårdag på Solbacken där vi hade information om vad som ska hända i kåren under en tid framöver. Vi umgicks på ett trevligt och familjärt sätt där alla kände sig välkomna.
Vid söndagen gudstjänst predikade Kårledare Anita Allandotter, hon talade om att många gånger har vi människor byggt upp fasader och vågar kanske inte riktigt visa hur vi känner eller mår. Saker kan hända oss tidigt i livet som gör ont och istället för att visa det då så gömmer vi det i våra hjärtan. Människor kan bli utsatta för saker som växer i oss och till slut har vi fastnat i kedjor, bojor och i värsta fall hat. Att försöka döva det onda med saker som förstör våra liv är inte helt ovanligt och många kan då hamna i missbruk och kriminalitet och ta med sig denna ryggsäck in i relationer gör att vi för det onda arvet vidare i generationer
Det finns en som kan ta bort dessa bojor och kedjor och göra oss fullständigt fria och det är Jesus Kristus, Han som inte ens skonade sin egen sons liv för att ge oss frihet.
Aposteln Paulus skriver ”Kraften hos Guds Ande som ger oss i liv i gemenskap med Jesus Kristus har ju gjort oss fria från syndens lag som leder till döden.”
Och Evagelisten Johannes skriver ” Den sonen gör fri, han är verkligen fri”.
För att få den friheten måste vi våga överlåta oss helt till Gud och lita på hans ord.
Det var många goda samtal idag vid kaffeborden och allt genomsyrades av en enorm kärlek.
Ihlona Sjödin

 

Pingstkongress 4 juni 2017

Vilken fantastisk dag vi haft på Frälsningsarmén, Pingstkongress där flera kårer från Norrland var samlade. Predikade gjorde Kjell Söderberg från Söderhöjdskyrkan i Stockholm och han talade utifrån Apostlagärningarna och det som hände då. Gud utgöt sin Ande över församlingarna och människor hörde ett dån från himlen som när en storm drar fram, de såg hur tungor som av eld fördelade sig mellan dem och de började tala främmande språk, de blev uppfyllda av Guds Ande.
På den tiden bodde även judiska människor i Jerusalem och de blev mycket häpna när de hörde sitt modersmål talas. Då trädde aposteln Petrus fram och sa - Det är detta som är sagt av profeten Joel. Gud själv har sagt att detta ska ske, han ska i de yttersta dagarna utgjuta sin Ande över människorna. Frälsningen är tillgänglig för alla och alla språk.
Vi har också haft glädjen att få ha bibelskola på distans här i Örnsköldsvik och idag fick de studerande ta emot sina diplom av skolans lärare Mikael Gunnarsson från Frälsningsarméns egen folkhögskola i Ågesta.
Under eftermiddagen delade de olika kårerna med sig av sång och vittnesbörd och det var underbart att höra vad Jesus gjort i människors liv och hur han kan förvandla mörker till ljus.
Samtalen fortsatte vid kaffeborden där det också var trevlig gemenskap.
Ihlona Sjödin

 

Söndag 21 maj 2017

Idag var det terminsavslutning för alla barnen som varit med i Frälsningsarméns söndagsskola. Barnen medverkade i sång och musik och vårt eget husband spelade och sjöng under ledning av Elin Sydhage.
 
Dagens predikan var lite annorlunda och även där medverkade barn. Kårledare Henry Lindell berättade om Sackeus och barnen gjorde ett rollspel på berättelsen. Det är fantastiskt att få se barnens engagemang och de ger verkligen av sig själva på ett underbart sätt.
 
Henry läste om hur tullindrivaren Sackeus lurade människor genom att själv ta stora delar av de pengar han drev in, Berättelsen illustrerade om hur Jesus bjöd hem sig själv till Sackeus och människor blev då mycket avundsjuka på Sackeus eftersom de ansåg att han var en ohederlig man.
 
När Jesus och Sackeus satt och åt en gemensam måltid och hade trevligt så hände något med Sackeus och han sa till Jesus att han skulle ge tillbaka fyrdubbelt av de pengar han tagit från människorna. När vi tar emot Jesus i våra liv så sker en förvandling på insidan och saker som vi tyckt varit viktiga kan få en helt annan betydelse, vi får ett annat fokus och Jesus blir det centrala i våra liv.
 
Jesus han är svaret för vår värld idag, han har kraft att göra under än idag. Mötet avslutades med gott fika och trevlig gemenskap
Ihlona Sjödin

 

 

Söndag 30 April 2017

Supersöndag på Frälsningsarmén och många barn var samlade hos oss på Frälsningsarmén för att lyssna till undervisning av Elin Sydhade och Amanda Söderberg.
Vi fick än en gång se hur vår Kår växer genom att hälsa en ny medlem välkommen in i vår familj. Halleluja!
För oss lite äldre barn så predikade Anita Allandotter om den gode herden och hur Gud lovade oss en herde långt innan Jesus föddes och det löftet höll han. Vi behöver en herde som hjälper oss att hitta tillbaka när vi ibland irrar iväg utanför fållan. Församlingen kan liknas vid en fårahjord där alla ska var inne i fållan och Jesus söker oss om vi faller ur, han som känner oss vid namn och har lovat att föra oss rätt ända in i evigheten. Vi måste lära oss att lyssna till Guds röst när han talar till oss. Gör vi det? Tar vi oss tid?
I en församling måste vi också ta hand om varandra och vi har alla ett ansvar och det är att leda varandra rätt och ibland kanske tillrättavisa precis så som vi gör i en familj.

Ihlona Sjödin

Söndag 16 april var det Supersöndag på kåren och kyrkan var fylld av glada barn.

Helgen har bjudit på många tillfällen att söka gemenskap med varandra och med Gud hos oss på Frälsningsarmén och söndagens Gudstjänst var välbesökt också av oss lite större barn för vi är ju alla barn till en Kung. En Kung som lovat oss att vi ska få leva med honom i en evighet när vi tar emot nåden och frälsningen. Vi har inte på något sätt gjort oss förtjänta av den gåvan så det är bara av nåd.
Delade Ordet gjorde Nils-Erik Karlsson och han talade utifrån Markusevangeliet om när Jesus dog och uppstod för oss. Jesus visste när han kom till världen vad som väntade honom och han visste att han var tvungen att lämna sig själv som ett offer så att mänskligheten skulle få evigt liv. När Jesus vandrade här på jorden så talade han ofta med sina lärjungar om att han skulle gå före och bereda rum och i Markus får vi följa med honom på en resa genom hans sista dagar och hur han uppmanade lärjungarna att gå ut bland folket och berätta vad de sett och hört om honom.
Långfredag är den dag då Jesus sa de magiska orden – Det är fullbordat! Vilket var hans sista ord som människa. Där var då 3 kvinnor som bestämt sig för att gå till den gravplats man lagt Jesus i så blev de väldigt förskräckta och trodde säkert inte sina ögon för den sten man satt i öppningen var borttagen och graven var tom. Jesus var uppstånden och med det så hade han betalat våra synder och gett människorna hopp och makt. Den kraft Jesus då gav oss ska finnas i församlingarna och vad ska vi då frukta, vi har ju fått ärva en segerkrans och är barn till en Kung.
Ihlona Sjödin

 

Söndag den 9 April

Palmsöndag och Gudstjänsten på Frälsningsarmén gästades idag av vår tidigare Kårledare Christer och Rosita Eklöf. Christer delade ett personligt vittnesbörd om hur Gud gripit in när sonen var med i en svår olycka, Herren visade sin storhet på ett fantastiskt genom att människor ropat och bett till Gud. 
Christer predikade idag om när Jesus kom till Jerusalem. Jesus hade börjat sin färd in mot Jerusalem och folket som hört att en Konung skulle komma väntade sig en kung på en vit häst men Jesus kom ridande på ett åsnesto och många ifrågasatte därför Jesus och frågade honom om han verkligen var den Messias som Herren sänt.
Jesus svarade dem då – Mitt ljus ska lysa över er bara en kort tid och vandra i ljuset så ska inte mörkret få makt i era liv.
Människor som här förstod att det var Messias kom skyndade och stödde palmblad i hans väg. Palmsöndagen är vägen till korset.
Jesus visste vad som väntade honom och han var sänd av Gud att göra detta ändå gick han den väg som ledde honom in i döden så att vi ska finna nåd, frälsning och evigt liv tillsammans med Jesus.
Att Gud verkligen älskar oss blir så starkt nu i påsktid för alla oss frälsta och tänk den kamp Jesus utstod hans ångest var så starkt att han svettades blod, ingen människa kan förstå vilken kärlek han gav och erbjöd oss.
Kärlek till medmänniskor är idag viktigare än någonsin när vi ser hur våldet breder ut sig på olika sätt i vårt samhälle och jag tänker då på det som händer i Världen och i Sverige.
Vi som kristna måste våga möta denna ondska med kärlek och visa människor att det finns en annan väg att gå, den väg som leder till korset och evigt liv.
Mötet avslutades med förbön och därefter trevlig gemenskap vid kaffeborden
Ihlona Sjödin
 

Söndag 19 Mars

Vi har haft en härlig helg på Frälsningsarmén i Örnsköldsvik med början redan på lördag då vi fick ta del av fantastisk undervisning av Nils-Erik Karlsson från Eldsflamman och kvällen avslutades med Lovsångskväll ”Ett brutet halleluja” med Elin och Emil Sydhage, Nicklas och Linda Lundin, Frank Ådahl m.fl. En kväll där Guds Ande var starkt närvarande.
 
Frälsningsarméns böneledare Peter Jonasson predikade vid söndagens Gudstjänst och talade utifrån Luk 19 om Sackeus och hur Sackeus fick klättra upp i ett träd för att få en skymt av Jesus när han kom till Jeriko. Jesus stannade vid trädet och sa till Sackeus att komma ner för att de sedan tillsammans skulle gå hem till Sackeus. Kanske måste vi likt Sackeus klättra lite för att se Jesus, kanske söka lite mer och kanske våga följa vår längtan. Vår väg till frälsning börjar ofta med en inre längtan som växer sig allt starkare och klättrar vi då lite till så kan vi fylla det tomrum många av oss länge haft i våra hjärtan. Jesus ger inte bara kärlek utan han ger också förlåtelse och nåd
 
Kåren i Örnsköldsvik är välsignad och det blåser bara mer av Andens vind och vi fick åter igen hälsa nya medlemmar välkomna till vår kår. Mötet avslutades med förbön och därefter trevlig gemenskap och samtal vid kaffeborden.
Ihlona Sjödin

 

Söndag den 5 Mars

Vi har haft Supersöndag på Frälsningsarmén och för oss lite äldre så är supersöndag Söndagsskola och kyrkan var fylld av barn.
Marianne Qvarfordt inledde mötet. Elin och Emil Sydhage ledde lovsången.  
Kårledare Anita Allandotter predikade och talade om att har vi bara tro stort som ett litet senapskorn så kan vi låta det växa och då växer också vår tro. I Joh 12 liknar Jesus sig själv vid ett litet vetekorn och om vi då lägger det lilla kornet i jord så dör kornet men bär frukt. På samma sätt är det med Jesus han dog för oss och människor i hela världen har kommit till tro.
För att vi ska få ett nytt liv med Kristus måste vi dö bort från allt vårt eget och släppa kontrollen, fruktan och oron. Anita talade även om vikten av vart vi har våra rötter och vart vi hämtar vår näring. För att leva ett liv med Jesus så måste vi ge näring till våra rötter och den hämtar från Guds ord som är fyllt av levande vatten och är en välsignelse och för den som vill tro på Ordet finns frälsning, förlåtelse, upprättelse och evigt liv.
Om vi börjar tumma på Guds ord kan vi likna oss med en triangel som naggats i kanterna och då faller vi. Vi måste dagligen fylla på näring för att behålla vår frälsning. Mötet avslutades med förbön och därefter trevlig gemenskap vid kaffeborden
Ihlona Sjödin

 

Söndag 19 februari

Söndagens Gudstjänst inleddes med att Elin och Emil Sydhage ledde i lovsång och därefter hölls en tyst minut för vår Hedersfanjunkare Gösta Arvedsson som fått flytta hem.
Många gånger går sorg och glädje hand i hand vilket vi fick uppleva vid söndagens Gudstjänst. 11 nya medlemmar välkomna till Frälsningsarméns kår i Örnsköldsvik.
Kårledare Anita Allandotter talade om att en församling kan liknas vid en familj och där vi alla är lika värdefulla. Vi har olika gåvor och för att saker ska fungera behöver alla gåvor brukas. När vi tar emot nåden och blir frälsta blir vi alla döpta i samma Ande. I 1 Kor 12 kan vi kan läsa om att ”Den mänskliga kroppen består av många olika delar men trots sina olika funktioner utgör de en enda kropp.
På samma sätt är det med Kristi kropp där de troende utgör de olika delarna och Jesus är huvudet för hela kroppen. Ni som tillhör Gud utgör alltså Kristi kropp och var och en är viktiga och nödvändiga för denna kropp.”
Gud vill att vi ska använda oss av de gåvor vi fått.
Ihlona Sjödin

 

Söndag den 6 januari

Vi hade besök av frälsningsofficer Veikko Antilla från Norrtälje samt sånggruppen Syskonbandet.
Veikko vittnade om hur han levde i hårt narkotikamissbruk och kriminalitet vilket gjorde att han var i totalt mörker. Detta mörker började till slut bli ljusare för honom när han insåg att han var tvungen lyda det Gud och lär honom ta all makt över sitt liv och på så sätt så öppnade sig ett ljus för Veikko.
Hans väg ut ur missbruket var inte helt lätt och han föll ibland men bojorna brast och den fångenskap han levt i var över när han förstod att frälsning och nåd gällde även honom ”Om sonen gör dig fri är du verkligen fri” och vi är då inte fd narkomaner, alkoholister, syndare mm utan vi är fria. 
Gud har givit oss Löfteslandet. Mötet avslutades med trevlig gemenskap vid kaffeborden
Ihlona Sjödin

 

Nyårshälsning från kårledaren!

Nu har vi snart kommit fram till slutet av 2016. Det har varit ett välsignat och roligt år. Kåren har vuxit under året, vi har blivit fler medlemmar i familjen och det känns så spännande. 
En ny familj som ska samlas, utvecklas och slipas mot varandra.
Det kräver både omsorg och respekt om och för varandra. 
I Nehemja kan vi läsa om det Israeliska folket som tillsammans byggde upp den raserade muren runt Jerusalem. De arbetade sida vid sida trots hot, smutsprat och frestelser från grupper utanför. De hade vapen i ena handen och mursleven i den andra. 
Vi får också stå tillsammans sida vid sida. Tillsammans kan vi riva mänskliga murar av rädsla och fruktan och istället bygga Guds Rike här i Örnsköldsvik med andens svärd som vapen och Ordet som byggsten. 
Det är med spänning vi ser in i framtiden 2017. 
Vi tackar alla för det år som varit, för att ni ställt er i ledet för Frälsningsarméns arbete för att vi ska kunna gå ut med visionen “Jesus till alla” i vår stad och I vårt land. 
Tack för era böner, ert engagemang, era medlemsbidrag. Det är så välsignat! 
Vi vill önska er God Jul och Gott Nytt År, samt Guds rika välsignelse.
Anita Allandotter 

 

Information

Nu har vintern snart tagit över hösten. Löven börjar falla av och rimfrosten täcker marken på morgonen. Det är dags för ett lugnare tempo.Nu börjar vi avsluta våra olika verksamheter för detta år. Vi tar en paus, vilar upp oss och startar igen efter jul och nyårshelgerna. Men gudstjänst firar vi varje söndag kl. 11. Vi firar till Guds ära. Han är ljuset och hoppet för denna värld. Tillsammans med honom kan vi lysa upp i mörkret och vara till välsignelse för våra medmänniskor.Kom gärna och var med på ”Frälsishänget” julspecial och på Nyårsfirandet med tema från Israel.

----------------------------------------

ÖRNSKÖLDSVIK 26 september

Minskat matsvinn då Frälsningsarmén får stöttning av matvarukedja.

Läs mera: från Allehanda 27/9 2016

--------------------------------------------------

Den 10 sep var vi i Citylekparken, bjöd på varmkorv med bröd och berättade om vår verksamhet. Se bilder här ovanför.
-----------------------------------------------------
Så har höstterminen dragit igång med dunder och brak. Vi startade terminen med Bygget Norr. En härligt välsignad helg med helighet som tema. Daniel Viklund, Lars-Åke Wennstig och Nils-Erik Karlsson undervisade oss om att vara inför Guds ansikte, i hans helighet.
 
Nytt för i år:) Bibelskola på distans i Örnsköldsvik. 2016 / 2017
Se under verksamhet.
----------------------------------------------------
På söndag är det dags för SUPERSÖNDAG!
Alla barn och föräldrar är välkomna redan kl.10.00, samling vid kåren. För att sedan tillsammans gå till Citylekparken där vi leker och fikar tillsammans.
Kl.11. startar sedan gudstjänsten i kyrkan och barnen har söndagsskola!
Vill du veta mer om vår barnverksamhet kan du maila till sydhage.elin@gmail.com

--------------------------------------------

Under vecka 17 kan du lyssna på Anita Allandotters andakter på Ö-viks närradio 89,8 och 105,i MHz. Det sänds varje morgon kl.06:50 och 07:50.

--------------------------------------------

Nu har våren verkligen tagit fart,

snön är borta och grannarna jobbar för fullt med sina gräsmattor och häckar. Snart är sommaren här.
På kåren har vi under två veckor haft gäster som varit med under våra gudstjänster.
Först ut var FDFO (före detta frälsningsofficerare) som hade sitt årsmöte
på kåren och som sedan sjöng och predikade under vår gudstjänst. Sonja Blomberg och Yvonne Eklöf från HK var också med och berättade vad som sker inom Frälsningsarmén i Sverige.
Nu idag, söndag den 17/4 har vi haft gäster från Skelleftehamn, Iris och Christer
Holmlund. De sjöng och predikade för oss om Fadern, Sonen och Den helige Ande. 
Under gudstjänsten så gick Marianne Qvarfordh in som civilmedlem. Halleluja, Gud håller på att rusta vår armen.
Jag önskar er en välsignad vecka och önskar er välkommen in på kåren!

-------------------------------------------

Nu börjar Singing in swedish igen. Onsdagar from. 13 april, kl. 15,30-16,30. Avslutning 8/6

Läs mera: Singing in swedish

-------------------------------------------

Nu finns det information att läsa om "Bygget Norr 2016" under "nyheter"

--------------------------------------------

Nu har vi firat en härlig Påsk med många tillfällen till gemenskap.

 
På Skärtorsdagen delade vi kärleksmåltid tillsammans och mindes hur Jesus delade sin sista måltid med lärjungarna.
Under fredagen hade vi gudstjänst där Christer Eklöf predikade ordet för oss. Vi avslutade kvällen med att se "Passion of Christ"
Under lördagen stod vi på torget och serverade våfflor. Många hungriga kom, både de som vill ha andlig spis och de som var hungriga
Vi avslutade helgen med två gudtjänster, en på svenska och den andra på arabiska. Budskapet är ju lika för oss alla Jesus är uppstånden!
"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, så att var
och en som tror på honom skall få evigt liv" Joh 3:16
------------------------------------------------------------
Läs under "läsvärt" tidningsartikel i Tidningen 7 från 2016-03-11 om "Läxhjälp, Frälsningsarmén hjälper nyanlända"
-------------------------------------------------------------
Söndag den 10 januari kl.11 fick vi lyssna till Johanna Lundström.                                                                                                        
Hon avslutar vårt tema som vi haft under hösten "Våga vara kristen i en tid som denna" och kommer bl.a. att prata om sitt arbete för Open Doors.
Open Doors jobbar med att stärka, utrusta och uppmuntra denlokala församlingen i de länder där förföljelsen av kristna är som störst. På söndag för ni höra mer om detta, varmt välkomna!
----------------------------------------------------------------
Läs artikeln från Örnsköldsviks Allehanda onsdag 16 dec 2015
Klicka på länken: Frälsningsarmén växer....
God Jul och Gott Nytt År!
 
Nu har vi haft avslutningar på olika verksamheter
på kåren, babyrytmik, Söndagsskola,"Frälsishäng", Alpha och
Bibelstudierna. Det har varit ett händelserikt
år med många fantastiska möten och härlig
gemenskap.
 
Vi har också fått en Fanjunkare på kåren. Daniel Loven
har axla ansvaret som underofficer. Det känns väldigt bra och
lovar gott inför kårens framtid.
 
I söndags hade vi vår första gudstjänst på
arabiska. Yacoub Shad och Henry Lindell var
mötesledare och predikant. Vi fick höra arabisk
lovsång till Herren och det var en otrolig upplevelse.
 
Nu önskar vi alla medlemmar, soldater och mötesdeltagare
en God Jul och ett Gott Nytt År!
 
Underbar höst med fint väder och fantastiskt fina färger
i naturen.
På kåren har vi också haft en fantastisk höst. Vi har fått hälsa tre nya civilmedlemmar välkomna till vår gemenskap. Vi har också haft inspirerande Alpha och Bibelstudium, där många härliga samtal sker.
Kåren har även fått vara med vid en TV-gudstjänst, som sändes på SVT. Se gärna gudstjänsten på webben!
Supersöndagen lockar många barnfamiljer och det gläds vi för. Barnen är vår framtid!
Vi ses på Frälsningsarmen!
Välkomna
 

Under hösten har vi gudstjänsttemat:

"Våga vara kristen, i en tid som denna"

Bengt Fiske har under många år arbetat som pastor och missionär på Berlins gator. Han och hans medarbetare har bl.a jobbat för att hjälpa hemlösa och prostituerade. Och jobba förebyggande för att skydda barn från övergrepp.
"Våga vara kristen, i en tid som denna"
För Bengt började det med att han tog sin ryggsäck, fyllde den med mackor och en termos kaffe och gick ut till dem som ingen annan brydde sig om.
Utdrag från Bengts bok: 
Pappa-var är du?
"Drivkraften kom inte från förnuftet eller från hopp om vinst. Den kom från ett inre tvång. En djup känsla av delaktighet med dessa unga som ingen verkade bry sig om. Det var en kärlek som Gud hade lagt ner i mitt hjärta. 
Där allt förnuft, all mänsklig kraft, alla pengar och alla idéer tar slut, där finns Guds kärlek ändå kvar. En kärlek som förändrar allting, som tror allting, som hoppas allting och som uthärdar allting".

Vilken "SuperSöndag" det blev!

Fantastisk roligt med alla barn som kom och va med på uppstarten av söndagsskolan! Efter 20 år utan är vi nu igång igen. Vilken glädje!
 
Afterwork med ”Frälsishäng”. Och så massor av bön. De är två nycklar till hur Frälsningsarmén i Örnsköldsvik vände hotande nedstängning till livskraft. Nu har kåren fått in barnfamiljer och ungdomar – och fördubblat antalet gudstjänstdeltagare.
Läs mera från tidningen "Dagen" av
Thomas Österberg
 
 
Elin och Emil Sydhage och deras barn är en av de familjer som på senare tid valt att gå med i Frälsningsarmén i Örnsköldsvik.
Läs mera från tidningen "Dagen" av
Therese Peterson
Vi på kåren har under veckan förberett för den TV-gudstjänst som vi filmade på fredag den 28/8. Det blev en rolig och välsignad förmiddag som vi filmade på Dekarsön. Mycket fin sång o musik. Sändning den 18 oktober kl.10.00 i SVT ! 
Läs mera under och se flera bilder under "Läsvärt"

Se tv-gudstjänsten:

http://www.svtplay.se/video/4252971/gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-46-1

 
Publicerat: 2014-05-11Skriv utKommentera (
)