Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Officersutbildning

Utbildningsplan

Foto. Jonas Nimmersjö

Officersutbildningen är yrkesinriktad och kårbaserad. Utbildningen sker i två etapper; grundutbildning och löjtnantsutbildning.

Grundutbildningen (två år) består av nio utbildningsveckor per läsår på Officersskolan, samt övriga veckor distansstudier och fältutbildning. Under utbildningsveckorna deltar kadetterna i föreläsningar, gruppsamtal, redovisningar, gudstjänster, bön och andakt. Distansstudierna består av litteraturstudier och studieuppgifter via Connections. Kurserna och fältutbildningen är integrerade och sker i samverkan mellan kadett, lärare och handledare. Under grundutbildningen bedrivs studier på halvtid och fältutbildning på halvtid. Grundutbildningen innehåller även en nordisk kadettvecka samt en studieresa till London.

Löjtnantsutbildningen (år tre, fyra och fem) är fem dagar under respektive höst- och vårtermin och består av föreläsningar, självstudier, gruppsamtal, redovisningar av förberedd uppgift samt bön och andakt.

Skriv ut