Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Officersutbildning

Utbildningsplan

Foto. Jonas Nimmersjö

Officersutbildningen sker i tre etapper; grundutbildning, påbyggnadsår och kaptenskurser.

Syftet med grundutbildningen, påbyggnadsåret och kaptenskurserna är att ge kadetterna och löjtnanterna en god grund att stå på i sitt uppdrag att vinna människor för Guds rike, leda dem genom att undervisa, utöva själavård och vaka över den enskildes behov samt utrusta soldater och medlemmar för tjänst med fokus på samfundets vision om Jesus till alla.

Grundutbildningen (två år) består av nio kursveckor per läsår på Officersskolan, samt övriga veckor distansstudier och fältutbildning. Under kursveckorna deltar kadetterna i föreläsningar, gruppsamtal, redovisningar, gudstjänster, bön och andakt. Under distansstudierna läser kadetterna kurslitteratur, gör arbetsuppgifter samt tar del i samtal och diskussioner via Connections (nätverksplattform). Kurserna och fältutbildningen är integrerade och sker i samverkan mellan kadett, lärare och handledare. Under grundutbildningen bedrivs studier på halvtid och fältutbildning på halvtid.

Påbyggnadsåret (år tre) för löjtnanterna är tio dagar under hösten och tio dagar under våren. Dagarna innehåller föreläsningar, självstudier, gruppsamtal, redovisningar, gudstjänst, bön och andakt.

Kaptenskurserna (år fyra och fem) för löjtnanterna är fem dagar under respektive hösttermin och består av föreläsningar, gruppsamtal, redovisningar av förberedd uppgift samt bön och andakt.

Skriv ut