Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Sociala projekt

KOMMUNIKATION PÅ LÄTT SVENSKA
Ett samarbete med kommunens vuxenutbildning där vi kompletterar studier på SFI för att elever som möter få svenskar i sin vardag skall få praktisera det svenska språket. 

LICENSE TO LIFE
Ett koncept för att hjälpa gymnasieungdomar som hamnat snett att vända trenden och klara sina studier. Eleven tecknar ett frivilligt kontrakt med Frälsningsarmén som om det uppfylls till varje punkt resulterar i en körkortsutbildning. Exempel på kontraktets innehåll är att man skall bli godkänd i alla gymnasiegemensamma ämnen, man ska inte förekomma i någon poliskontakt eller social insats p.g.a. egenutövat våld, kriminalitet eller missbruk och man skall uppföra sig väl i skolmiljön och ha en positiv inverkan på andra. Dessutom förbinder sig eleven att ha regelbunden kontakt i samtal med någon av Frälsningsarméns mentorer. Vem som erbjuds att delta avgörs i kommunikation med gymnasieskolan och Nässjö kommun. Samarbetspart i projektet är Lasses Trafikskola.

LINUS
Gruppverksamhet för barn (7-12 år) med särskilda livsförhållanden. Samarbete med Nässjö kommun och Hela människan.

WE ARE ONE
Fotbollssatsning i Runneryd där vanliga träningar för barn kombineras med livscoaching. Denna kan handla om allt från vikten av att passa tider till att vara en bra kompis och sköta sina studier. Vår ungdomsledare Mikkel som ansvarar för fotbollsprojektet närvarar även på raster och lektioner på Runnerydsskolan varje vecka som en extra vuxenresurs.

Publicerat: 2020-10-07Skriv ut