Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Om oss

- Frälsningsarmén: En armé för en bättre värld

Vår historia börjar 1865 när ett brittiskt ungt par bestämde sig för att göra något åt slummen och förfallet i London. London var huvudstad i världens då mäktigaste rike med kolonier över hela världen, men trots det levde mängder med människor i framförallt de östra delarna i den värsta tänkbara slummen. Paret, Catherine och William Booth, insåg att något måste göras och bestämde sig för att mitt bland de smutsiga gatorna började predika det kristna budskapet och samtidigt hjälpa människor materiellt. Därmed var Frälsningsarmén född! En armé som genom sin militära struktur kan göra gott och rädda människor med samma effektivitet som världens militärer kan döda och förstöra.

Rörelsen kom snart att sprida sig från Östra London ut över hela världen och finns idag i 128 länder. Men målet är detsamma: Att predika det kristna budskapet - evangeliet - och genom det förändra världen. Hurdå? Jo, vi förstår att Frälsning - det vill säga räddning - gäller både här och nu och i framtiden efter döden. Vi vill därför rädda folk till ett liv med med Gud genom att vinna människor till den kristna tron och till ett liv ur fattigdom och orättvisor här och nu. Efter mer än 150 års arbete har vi nämligen sett att det går hand i hand; till exempel så har alkoholisten som får en tro - blir frälst - mycket större möjligheter att sluta dricka, och slutar han eller hon dricka kan han eller hon ta han om familjen istället. 

I Malmö har Frälsningsarmén funnits sedan 1885 och allt sedan dess jobbat med att göra Malmö till en bättre plats. Hur det har sett ut har varierat över tid, men vår tro har varit densamma över alla år och densamma för Frälsningsarmén i alla länder över hela världen. Denna tro forumulerar vi genom våra 11 lärosatser som alla frälsningssoldater över hela världen skrivit under att de tror på, och som Frälsningsarmén var de än finns står bakom:

Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.

Vi tror att det bara finns en Gud som är oändligt fullkomlig, alltings skapare, uppehållare och styresman, och att endast Gud är värd att tillbe.

Vi tror att i Gud är tre personer - Fadern, Sonen och den Helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet.

Vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade så att han verkligen är sann Gud och sann människa.

Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad förlorade de sin renhet och salighet och som till följd av deras fall har alla människor blivit syndare, totalt fördärvade, och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede.

Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud så att vem som vill kan bli frälst.

Vi tror att omvändelse inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den Helige Ande är nödvändiga för frälsning.

Vi tror att vi blir rättfärdiga av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet inom sig.

Vi tror att vi, för att bevaras i frälsningen, måste fortsätta att i tro lyda Kristus.

Vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade och att deras ande, själ och kropp bevaras oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.

Vi tror på själens odödlighet, kroppens uppståndelse, den allmänna domen vid världens slut, på de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas ändlösa straff.

Mer information hittar du på Frälsningsarmén i Sveriges webbsida och vår internationella sida.

Skriv ut