Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Om oss

En tvärprofessionell institution med ett tydligt barnperspektiv

Fam-huset är en tvärprofessionell verksamhet bestående av socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, förskolepedagog samt psykolog och kock. Vår personal har relevant högskoleutbildning och verksamheten investerar kontinuerligt i kompetensutveckling.

Vi anser att en god grundbemanning är viktig för insatsernas kvalitet och våra gästers upplevda trygghet och välmående. FAM-huset har därav en hög personaltäthet oavsett beläggning vilket garanterar en god omsorg och tillgänglighet.

Verksamheten erbjuder heldygnsvård vilket innebär att alla måltider tillagas och serveras av vår kock och personal. Våra gäster bor i lägenheter med alla nödvändiga faciliteter och har möjlighet att själva tillaga sina måltider vid behov. FAM-huset har 6 lägenheter med plats för 16 individer. Lägenheterna ligger i samma fastighet som personalutrymmen och övriga gemensamma utrymmen så som lekrum, matsal, Tv-rum samt pysselrum. Närheten till verksamhetens personal skapar en naturlig interaktion mellan våra gäster och oss.

IVO utövar kontinuerlig tillsyns av vår verksamhet och senaste IVO rapport kan lämnas ut på begäran.

FAM-huset är en icke vinstdrivande verksamhet vilket innebär att finansiella överskott återinvesteras i verksamhetens kvalitet och utveckling samt bidrar till Frälsningsarmens övergripande sociala arbetet.

Vår historia


Borås var under åren 1940 till 1970 en utpräglad textilstad. Inom textilindustrin var det många kvinnor som arbetade och flera av dessa kvinnor var invandrare från Finland. Många hade svårt att få ett boende samt stöd, då de blev gravida och då ofta var ensamstående. En annan grupp av kvinnor som också hade det svårt var de som blev utslängda hemifrån i samband med graviditetet. Då det inte fanns något stöd i samhället för dessa kvinnor startade Frälsningsarmen ett mödrahem.

Hemmet grundades i Borås 1943 och var under åren 1943-1988 ett inackorderingshem för ensamstående mödrar. Mammorna fick stöd under nyföddhetsperioden och när barnen var var sex månader gamla fick de börja på ett daghem på hemmet under tiden mammorna arbetade.

1950 startade Frälsningarmén även en barnsköterskeskola, Frälsningsarméns yrkesskola för barnsköterskor. Skolan avvecklades i mitten av 1970 talet samtidigt som daghemmet utvecklades.

I slutet av 1980-talet var det utifrån ändrade samhällsförhållanden tid för en förändring av verksamheten. Mödrahemmet blev ett behandlingshem för ensamstående mammor med barn. Ett behandlingsprogram för mammor med barn utformades och i samband med detta avvecklades daghemmet.  

1991 fick mödrahemmet tillstånd från länsstyrelsen i Älvsborg att bedriva verksamheten som utrednings- och behandlingshem (HVB) och i samband med detta bytte Frälsningsarméns mödrahem namn till FAM-huset.

1996 flyttade verksamheten från Borås till Fristad.