Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

FAM- huset HVB

För familjen med barnet i fokus

Verksamhet

FAM- huset som är en del av Frälsningsarméns sociala arbete har bedrivits som mödrahem sedan 1943 och som HVB sedan 1991.

Familjen med barnet i fokus är den grund som FAM-huset står på tillika med Alla människors lika värde. Verksamheten bedrivs i enlighet med FN´s barnkonvention och intentionerna i socialtjänstlagen.

De insatser som vi erbjuder bygger på evidensbaserad praktik där flera kunskapskällor används medvetet och systematiskt för att erbjuda insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Insatserna genomförs utifrån Barns Behov I Centrum (BBIC) vilket är ett arbetssätt för genomförande av insatser som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Vår teoretiska förankring finns i anknytningsteorin, utvecklingspsykologin och i ett utvecklingsekologiskt synsätt. Den teoretiska förankringen omsätts i de arbetssätt och metoder vi använder.

Gästerna på FAM-huset bor i egna lägenheter vilka ligger i samma fastighet som de allmänna utrymmena samt personalrum. Det finns 16 platser totalt.

Målgrupp

Målgrupperna på FAM-huset är föräldrar med barn upp till 13 år och gravida kvinnor. De som kommer till FAM-huset är placerade av socialtjänsten enligt SoL eller LVU.

 

 

 

 

 

Publicerat: 2014-03-21Skriv utKommentera (
)