Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kvalitetsarbete

FAM-huset arbetar genomgående med ständiga förbättringar

På FAM-huset strävar vi efter att erbjuda vård, utredning och behandling av högsta kvalité. Vi anser att utbildning och kunskap tillsammans med erfarenhet är grunden i arbetet mot att uppnå högsta kvalité på vården. Vi lägger därför stor vikt vid att våra medarbetare har en akademisk utbildning i grunden samt får regelbunden kompetenshöjning och handledning.
Vi följer forskning inom för arbetet relevanta områden, vi följer noggrant lagförslag/statens offentliga utredningar och uppdaterar oss kring socialstyrelsens föreskrifter och direktiv. FAM-huset är medlem i Svenska Vård och SSIL. Vi deltar på mässor och konferenser där vi träffar andra kollegor i branschen samt uppdragsgivare och utbyter tankar, erfarenheter och idéer.
FAM-huset har ett utarbetat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med rutiner och processer som kontinuerligt följs upp. 
Med utgångspunkt i verksamhetsidé och målsättning bedriver FAM-huset ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ständigt förbättra vårt arbete. Synpunkter, klagomål och avvikelser ses som ett redskap i att förbättra vården och de sammanställs, analyseras, följs upp samt arbetas med i det kontinuerliga förbättringsarbetet. 
Arbetet med evidensbaserad praktik där FAM-huset medvetet arbetar systematiskt med olika kunskapskällor genomsyrar verksamheten. Den bästa tillgängliga kunskapen, den professionelles expertis samt berörda personers situation, erfarenhet och önskemål är alla viktiga delar av arbetet. Vi är måna om både barn som vuxnas delaktighet och följer upp vilka effekt- och behandlingsresultat vi får på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.
På årsbasis så beställer vi en kvalitetsundersökning av extern leverantör (SSIL) där uppdragsgivarna betygsätter FAM-husets arbete. I anslutning till att en familj flyttar från FAM- huset utvärderar vi hur det aktuella barnet och föräldern upplevt sin vistelse hos oss. Vi har varje år fått höga betyg i kvalitetsundersökningar och utvärderingar. Sammanställningarna är möjliga för våra uppdragsgivare att ta del av. De är förutom en möjlighet för uppdragsgivare att se vad våra tidigare uppdragsgivare har tyckt om placering hos oss, även ett viktigt verktyg för oss i vårt förbättringsarbete.  
Referenser finns att lämna på begäran.


 

 

 

 

Publicerat: 2014-04-08Skriv utKommentera (
)