Registrering

Stödboendet Sagahemmet
Frälsningsarmén på Facebook

Veckans citat
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er."
Matteus 7:7
Natthärbärget och stödboendet Sagahemmet i Uppsala
2012-04-25
På natthärbärget, kan hemlösa i Uppsala checka in på kvällen, få en sovplats för natten, serveras både middag och frukost samt få en möjlighet att duscha och få sina kläder utbytta eller tvättade.


Fakta om Stödboendet Sagahemmet

  • Drivs av Frälsningsarmén, och har 14 anställda.
  • Har 26 platser på stödboendet samt 10 platser på natthärberget.
  • Både män och kvinnor är välkomna.
  • Man säljer platser till socialförvaltningen i Uppsala.

Inte långt från centrum i Uppsala ligger Frälsningsarméns stödboende Sagahemmet. Utifrån ser det ut som ett av de övriga husen på gatan, och endast den röda skölden med namnet visar att här finns natthärbärge och lägenheter för korttidsboende.

Det är fortfarande mörkt när jag kommer, och innan frukost serveras sätter jag mig bland gästerna i TV-rummet, där det finns en storbildsteve, ett välskött akvarium och ett flertal tidningar att läsa.

Gäst på Sagahemmet sitter och läser tidningenFrukost med andakt och sång

Det är en känsla av hemtrevnad som slår emot mig när jag lyssnar till morgonnyheterna samtidigt som jag ser mig omkring.

- Snart är det frukost, upplyser en av gästerna, och ser lite oroligt på min kamera. Önskan att vara fotoobjekt varierar, men de flesta har inget emot att figurera på bild. Efter frukost där även en kort andakt med sång ingår, visar föreståndaren Per Lyredal mig runt i Sagahemmets lokaler.

Om man kan gå för egen maskin

På nedre botten finns natthärbärget, där hemlösa i Uppsala kan checka in på kvällen, få en sovplats för natten, serveras både middag och frukost samt få en möjlighet att duscha och få sina kläder utbytta eller tvättade.

- De flesta av natthärbärgets gäster är alltid påverkade av alkohol eller andra droger säger Per, och berättar att om man kan gå för egen maskin får man komma in i värmen. Däremot råder nolltolerans för intag inom Sagahemmets väggar, och vi muddrar nattgästerna, tillägger Per.

Platserna på natthärbärget brukar räcka till alla, och de flesta återkommer kväll efter kväll.

- Tanken med natthärbärget är att ta emot de sämst ställda, sparka dem i ändan, bildligt talat och försöka få dem att gå vidare mot ett vanligt svenssonliv. För det har vi fyra träningslägenheter där man kan bo och även genomgå behandling.

- Tyvärr vill endast ett fåtal ta den möjligheten. Man lever hellre som luffare och har sin frihet, tillägger Per.

Behandlingsplan med drogtester för boende på stödboendet

Per berättar att för de män och kvinnor som vill komma bort ifrån sitt drogberoende, gäller det att en behandlingsplan görs upp i samråd med socialtjänsten. Man måste acceptera att drogtester förekommer, och först då finns det möjlighet att flytta till Sagahemmets stödboende.

Natthärbärget är en rekryteringsbas, och vi kan säga att vi lyckats plocka bort femton hemlösa från gatan per år till ett behandlingsprogram och boende här, menar Per.

Den typiska gästen på Sagahemmet

-Alla har missbrukarbakgrund. Du är ju inte här utan orsak. Ofta ser vi kombinationer av missbruk av alkohol och droger och psykiska funktionshinder. Den vanligaste gästen är en man med dessa problem i åldern 45-50 år. Vanligt är att gäster som kommer hit även har relationsproblem.

Det är mycket som följer med ett missbruk och det tar tid att återskapa ett normalt liv, menar Per, som säger att den kristna atmosfären på hemmet spelar stor roll för den avslappnade stämning som genomsyrar hela Sagahemmet. Vårt mål är att återupprätta självkänslan hos våra gäster. Den kan vara knäckt när de kommer hit, men när man lämnar oss skall man helst vara stark och må bra.

- Vi vill inte vara en institution, utan ett boende där vi har förtroende för varandra. Vi sitter ju i samma båt, säger Per. Gästerna trivs på Sagahemmet och att delta i morgonbön och sång verkar vara ett uppskattat inslag. Alla sjunger med, inte minst i de gamla frälsningsarmésångerna som känns igen från gator och torg och verkar vara populära. Det är inte förvånande att det finns en lång kö av människor som vill komma till Sagahemmet för boende och gemenskap.

http://www.fralsningsarmen.se/sagahemmet

Uppdragschefen för Uppsala kommun är oehört nöjd med samarbetet

Direktör Roger Jo Linder, Uppdragschef för Uppsala KommunDirektör Roger Jo Linder, uppdragschef, Uppsala kommun är den som köper tjänster av Sagahemmet.
Hur tycker du att verksamheten fungerar?
-Samarbetet med både natthärbärget och själva boendet på Sagahemmet fungerar mycket bra, tack vare Per Lyredal och hans personal.
Om du jämför detta stödboende med andra, är det bättre eller sämre?
- Genom det geografiska läget, bra personal med ett tydligt förhållningssätt och Sagahemmets långa historia så fungerar det i många fall bättre än liknande boenden.
Hur ser du på förhållandet att det är en evangelisk kyrka, Frälsningsarmén, som driver boendet?

-Jag bryr mig i princip inte om vem som driver ett boende, Frälsningsarmén, kommunen eller en annan privat utförare. Det viktiga är kvaliteten på boendet i förhållande till kommunens kostnader. Sedan tycker jag det är viktigt att vi har många olika producenter och här faller Frälsningsarmén in på ett mycket bra sätt.


Text och foto: gunnar.nygren@fralsningsarmen.se


Kommentera

Genom att kommentera på fralsningsarmen.se godkänner du våra regler >>

Din identitet behöver bli godkänd av Frälsningsarmén baserat på din epost-adress. När e-post-adressen en gång har blivit godkänd publiceras dina kommentarer direkt.
Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera


Hitta Frälsningsarmén där du bor, en kår eller en social verksamhet. >>
Ge en gåva. Pågående insamling till den som har det svårt.
Tre frälsningssoldater står på ett stort fält och har rest upp en stege mot himlen. Text: Nu tar vi ner Gud på jorden.
Kongress i Stockholm. 27-29 juni >>